Hva forskes det på ved Sykehuset Østfold?

Nå inviterer for første gang Sykehuset Østfold til åpen kveld om forskning. 14. mars kan alle som har lyst høre korte foredrag om forskning innen kreft, ADHD, leddplager, blodpropp og fedme på Kalnes.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 07.03.2018
Sist oppdatert 13.03.2018
Waleed Ghanima og Øyvind Jervan
Avdelingssjef Waleed Ghanima og forskningsavdelingen ønsker velkommen til åpen kveld om forskning 14. mars. Her sammen med lege Øyvind Jervan fra akuttmedisinsk avdeling som er en av foredragsholderne.

​- Dette er noe vi har hatt lyst til veldig lenge, og nå inviterer vi befolkningen til en åpen kveld, sier avdelingssjef Waleed Ghanima i forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Akershus universitetssykehus har gjennomført tilsvarende temakvelder i flere år, med stor suksess. Nå ønsker Sykehuset Østfolds forskningsavdeling, i samarbeid med Sykehuset Østfolds forskningsstiftelse, å gjøre tilsvarende for innbyggerne her.

I løpet av to timer i plenumsalen på Kalnes neste onsdag, vil seks foredragsholdere fortelle om noe av forskningen som foregår i sykehuset og hvordan denne forskningen kan bidra til bedre behandling av pasientene våre.

Program for åpen kveld om forskning

1800 - 1810: Introduksjon ved forskningsavdelingen
1810 - 1825: Senkomplikasjoner etter blodpropp i lungene v/lege Øyvind Jervan i akuttmedisinsk avdeling og seksjonsleder Jostein Gleditsch ved bildediagnostikk
1830 - 1845: ADHD: sikrere diagnose og tryggere medisinering v/psykolog Geir Øgrim
1850 - 1905: Kreftforskning i Sykehuset Østfold v/avdelingssjef Andreas Stensvold i kreftavdelingen
1910 - 1925: Ulike typer fedmeoperasjoner v/avdelingssjef Tom Nordby i kirurgisk avdeling 
1930 - 1945: Isjias, rygg- og leddplager v/overlege Anne Julsrud Haugen i revmatologisk seksjon


Stor aktivitet

Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Det pågår for tiden rundt 130 forskningsprosjekt i Sykehuset Østfold. Flere av sykehusets forskningsprosjekter har også mottatt støtte fra Helse Sør-Øst, deriblant studier på sammenheng mellom HPV-virus og komplikasjoner i svangerskap, utredning av pasienter med mistanke om blodpropp i bein, og sammenlikning av effekt og sikkerhet av nye blodfortynnende midler.

Under den åpne forskningskvelden er det temaene kreft, ADHD, fedmeoperasjoner, isjias, rygg og leddplager, samt blodpropp, som blir presentert.

- Områdene vi har valgt ut til den åpne kvelden er nøye gjennomtenkt. Vi vil nå flest mulig, og har valgt forskningsområder med store pasientgrupper. Vi ønsker også å dekke hele aldersspennet, sier Ghanima.
Foredragene presenteres på et populærvitenskapelig nivå, slik at det skal være enkelt for folk flest å forstå hva dette handler om.

Ønsker innspill

Etter foredragene er det rom for spørsmål om de ulike temaene.
- Brukermedvirkning er veldig viktig når det gjelder forskning, og det har også stort fokus både nasjonalt og internasjonalt. Underveis i forskningen, og også i forhold til hva vi bør forske på, trenger vi brukermedvirkning. Kanskje er det noen som har ideer eller innspill til oss, eller som ønsker å være deltakere i et forskningsprosjekt? sier Ghanima.

Han tror en større åpenhet og informasjon rundt forskningsaktiviteten også kan bidra til å øke rekruttering av deltakere til ulike studier.