HPV-test til alle

Fra 1. juli i år blir alle livmorhalsprøver fra kvinner over 25 år undersøkt med en HPV-test. For senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold, betyr det at mer enn 90 000 prøver skal analyseres i året.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.08.2023

Stine Spone Marthinsen ved analysemaskin

Bioingeniør Stine Spone Marthinsen ved maskinen som analyserer livmorhalssprøver for HPV.

Sykehuset Østfold er ett av tre sykehus i Helse Sør-Øst som analyserer HPV-prøver. Her analyseres prøver fra kvinner fra Østfold, Vestby, Vestfold, Agder og Telemark.

Inger-Lise Håkensen

Inger-Lise Håkensen

- Da Sykehuset Østfold ble valgt som et av sykehusene som skal analysere HPV-prøvene, måtte vi oppgradere maskinparken vår. Nå har vi to fullautomatiske analysemaskiner som er i full drift, sier Inger-Lise Håkensen, fagansvarlig bioingeniør HPV i seksjon for genteknologi og infeksjonsserologi.

Nye nasjonale retningslinjer

Fram til 1. juli i år var metoden for analyse av livmorhalsprøver delt i to, ut fra kvinners alder. For kvinner fra 25-29 år ble prøven undersøkt i et mikroskop, mens for kvinner fra 30-69 år ble prøven først undersøkt med en HPV-test.

Nå er det innført nye nasjonale retningslinjer for HPV-testing i Livmorhalsprogrammet. Fra 1. juli 2023 vil livmorhalsprøver for alle over 25 år undersøkes med en HPV-test. I følge Kreftregisteret er dette en sikrere metode sammenlignet med å lete etter celleforandringer i et mikroskop, som ble gjort tidligere.

For Sykehuset Østfold betyr det en økning på mer enn 20 000 prøver som skal analyseres årlig. Senter for laboratoriemedisin er klare til å ta imot prøvene og er glad for at så mange kvinner følger Livmorhalsprogrammet.

- Vår oppfordring er at alle bør benytte seg av tilbudet, sier Håkensen.

HPV - humant papillomavirus

HPV er forkortelse for humant papillomavirus. I følge Kreftregisteret er HPV den vanligste seksuelt overførbare infeksjon, og de fleste som smittes vet ikke at de har hatt en infeksjon. HPV tilhører en gruppe virus som inkluderer mer enn 100 typer.

Vel 40 av disse virustypene forekommer i slimhinnen i underlivet. De fleste er ufarlige og gir ingen symptomer. Noen kan forårsake kjønnsvorter og celleforandringer i livmorhalsen, som går tilbake av seg selv eller kan behandles. Noen er kreftfremkallende, de kalles høyrisiko HPV-typer.

Blir gransket
Laboratoriet i Sykehuset Østfold kan påvise 14 varianter av høyrisiko HPV ved PCR-analyse. Dersom en prøve blir positiv for en eller flere av disse variantene, blir prøven sendt videre til seksjon for patologi for gransking i mikroskop av spesialutdannede bioingeniører og leger.

Resultatet etter analysen sendes tilbake til kvinnens lege. Sykehuset er også pålagt å sende en kopi av svaret til Kreftregisteret. Ved unormale livmorhalsprøver skal legen ta kontakt med kvinnen og informere om videre oppfølging.

Fakta om livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet er et screeningprogram som inkluderer alle kvinner mellom 25 og 69 år. Formålet med Livmorhalsprogrammet er å avdekke forstadier til livmorhalskreft. Fra 1. juli 2023 vil alle kvinner som deltar i Livmorhalsprogrammet tilbys HPV-test hvert 5. år. En HPV-test avdekker infeksjon med humant papilloma virus (HPV) som er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft.

(Kilde: Helsedirektoratet)​​