Høy aktivitet i hjertemedisinsk avdeling

I løpet av én uke i november var 536 hjertepasienter til undersøkelse og behandling i hjertepoliklinikken i Sykehuset Østfold. - Dette er den høyeste aktiviteten i hele 2017, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef i hjertemedisinsk avdeling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.12.2017
Sist oppdatert 27.12.2017
Pacemaker-lab i hjertemedisnsk avdeling
Opp til seks pasienter får pacemaker i Sykehuset Østfold hver uke.
Anette Siebenherz
Anette Siebenherz

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer nådde toppen i Norge i 1970-årene og har senere sunket. I følge tall fra Folkehelseinstituttet er dødeligheten nesten halvert fra 2000 til 2012.

Men hjerte-­ og karsykdommer er fortsatt et stort folkehelseproblem. Det er forventet at antallet vil øke når etterkrigsgenerasjonen blir eldre. Det betyr et stort antall sykehusbesøk.

- Vi har stor pågang av pasienter, både når det gjelder pasienter som henvises til sykehuset for undersøkelse og pasienter som blir akutt innlagt, sier Siebenherz.

Bredt tilbud

Hjertemedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold består av et døgnområde og en hjertepoliklinikk på Kalnes, og en poliklinikk i Moss. I Moss er det kun planlagt behandling. På Kalnes behandles mest inneliggende pasienter, i tillegg til noe poliklinikk, det vil si at pasienter får time til undersøkelse eller behandling.

Noen av undersøkelsene som utføres i avdelingen:
• Ultralyd og CT av hjerte
• Sykkelbelastning, EKG, 24-72 timers Holter-opptak (hjerterytmeregistrering)
• Pacemakerkontroll og kontroll av hjertestarter (ICD-kontroll)
• Elektrokonvertering. Det vil si at det gis strømstøt ved hjerteflimmer for å gjenopprette normal, regelmessig hjerterytme
• Utredning av besvimelse (synkope)
• TILT-tester - Tilt head-uptest der man utreder eventuelt blodtrykksfall som årsak til synkope (besvimelse).
• Rehabilitering, kurs og trening ved hjertesykdom (kun Moss)
• Hjertesviktpoliklinikk (kun Moss)
• Sårkontroll

- Vi får omtrent 150 henvisninger fra fastleger hver uke. Vi gjør det vi kan for at pasientene skal få så raskt hjelp som mulig. Blant annet klarer vi å gjennomføre over 100 ultralydundersøkelser av hjerte i uken. Hver undersøkelse tar 45 minutter, sier avdelingssjefen.

Hjertemedisinsk avdeling har også en egen pacemaker-lab. Hver uke legges det inn 3-6 pacemakere, og  to pasienter får implantert rytmeovervåker.

Opp til 15 ø-hjelpspasienter daglig

Stor aktivitet er det også i døgnområdet på Kalnes. Hvert døgn mottar sengeposten mellom 10 og 15 pasienter som innlegges som øyeblikkelig hjelp via akuttmottaket. I tillegg tilbakeføres det daglig opp til åtte pasienter som er hjerteoperert i Oslo universitetssykehus eller i Feiringklinikken.

Mange hjertepasienter blir innlagt igjen og igjen, blant annet med en kronisk hjertesvikt. Dette er ikke unikt for Østfold. Folkehelseinstituttet slår fast at pasienter med hjerte- og karsykdommer utgjør en stor andel av polikliniske konsultasjoner og innleggelser i norske sykehus.

- På Kalnes har vi har utvidet døgnområdet med et ekstra sengetun på ni senger nå i høst, og har nå til sammen 37 senger. Dette er det største døgnområdet i sykehuset. Men til tross for utvidelsen, er volumet av pasienter stort, sier Siebenherz.

Det store pasientbelegget er krevende, også når det gjelder bemanning. Derfor gjøres det nå forandringer. I dag er det fire senger i hjertemedisinsk avdeling som er satt av til pasienter som trenger ekstra overvåkning. Det vil si at de både trenger ekstra overvåkningsutstyr og at det er behov for ekstra bemanning.
- Etter årsskiftet vil disse fire sengene flyttes til overvåkningen som ligger under intensivavdelingen, sier Siebenherz.

Mye kompetanse

I hjertemedisinsk avdeling er det 12 overleger og til sammen 112 sykepleiere, hjelpepleiere og sekretærer som er klare til å ta imot pasienter. Det er også flere leger i spesialisering og turnusleger som er knyttet til avdelingen. I poliklinikken i Moss råder «svenskestafetten». Her er det erfarne overleger fra Sverige som bytter på å arbeide i Sykehuset Østfold.

- Medarbeiderne i avdelingen gjør en kjempejobb. Hjertesykdom tas alltid på alvor, men også her er det variasjon i forhold til hvor alvorlig sykdommen er, og hvor mye det haster. Men øyeblikkelig hjelp-pasienter får alltid rask hjelp, sier avdelingssjefen.

Overvåker hjertepasienter

Medarbeidere studerer bilder