Hoftebrudd-rekord i januar

80 hoftebrudd ble behandlet kirurgisk på ortopedisk avdeling i januar. 78 ble operert på Kalnes, og to i Moss. - Dette er «all time high» på ortopedisk avdeling, kan nytilsatt avdelingssjef Henrik Bredesen fortelle.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 07.02.2024
Henrik Bredesen
Henrik Bredesen

Gjennomsnittsalderen på pasienter med hoftebrudd er 82 år. Erfaring viser at eldre ofte faller og brekker hoften hjemme i sitt eget hus, gjerne i mørket og ved toalettbesøk, mens yngre mennesker oftere faller på glattisen. 

- En av årsakene til at vårt sykehus ligger så høyt på denne statistikken og får inn så mange hoftebrudd, er multifaktoriellt.  Vi har mange er eldre i vårt nedslagsfelt, og vi vet at mange har tilleggssykdommer, såkalte comorbiditeter. Blant annet er ustøhet, benskjørhet og falltendens risikofaktorer for fall og hoftebrudd, sier Bredesen. 

Akutte operasjoner prioriteres

Med så stor pågang av hoftebrudd som det har vært i januar, må noe planlagt virksomhet forskyves. I tillegg har det vært satt inn ekstra operasjonskapasitet på ettermiddag og kveld på enkelte operasjonsstuer. 

- Det er godt det ikke er så glatt hele året, for kapasiteten vår blir nesten sprengt. 

Selve operasjonen gjøres av vakthavende lege på ortopedisk avdeling, og er en velkjent bruddtype som alle ortopeder lærer å operere i løpet av spesialiseringen i ortopedi. Pasientene får som regel satt inn en margnagle, eller protese, avhengig av type brudd.

- Vi forsøker alltid å operere pasientene så fort som mulig, selv om vi ikke alltid klarer å operere innen 24-48 timer.  Dette er en av kvalitetsindikatorene for hoftebrudd, som vi arbeider kontinuerlig for å forbedre oss på, sier avdelingssjefen.

Ser hele mennesket

- For at en operasjon skal bli vellykket, er det viktig å se hele mennesket, forteller Frede Frihagen, overlege i ortopedi. Vi jobber tverrfaglig og bredt for å unngå forverring av underliggende sykdommer og komplikasjoner. Vi har også fokus på pasientens ernæring, benskjørhet og fysiske opptrening.

- Det er viktig å jobbe for å hindre tap av selvstendighet og å unngå reinnleggelser, og nye brudd, sier Frihagen.

Avdelingen har et godt samarbeid med geriatrisk avdeling i sykehuset og har også etablert et bedre samarbeid med kommunene på dette feltet.

Det har vært viktig å skape økt forståelse for hvor viktig det er med riktig behandling og hjelp når de kommer hjem fra sykehuset. Vi har tatt initiativ til å få på plass bedre rutiner og en klarere ansvarsfordeling mellom sykehuset og kommunene i tillegg til opplæring av helsepersonell, forteller sykepleier Gro Magistad.

Ortogeriatrisk team

Bak fra v.: Seksjonsleder Eva Tveter og fysioterapeut Jørund Myhrberg. Foran fra v.: Overlege Frede Frihagen og sykepleier Gro Magistad.

Det er overgangen som er krevende

Det er spesielt i overgangen fra sykehus til kommune at problemer hos pasientene kan oppstå. 

- Vi ønsker å gjøre overgangen fra sykehuset til kommunehelsetjenesten mest mulig sømløs for å hindre kvalitetstap slik at pasientene ikke blir sykere når de er skrevet ut fra oss, sier Frihagen.

Fysioterapi som bidrar til mobilisering og aktivisering, er spesielt viktig i første fase. 

- Vi gjør det skånsomt og tilpasser til den enkeltes behov. På tun 4 er fysioterapeutene mer med i behandling av pasientene, forteller Jørund Myhrberg.

Eget tun for hoftebruddpasienter

Sykehuset har et eget ortogeriatrisk sengetun for pasienter med hoftebrudd, tun 4, som har ni senger. Både leger, sykepleiere og helsefagarbeidere med en spesiell interesse for faget, har fått ekstra opplæring i geriatri og har derfor også sin hovedbase på dette tunet. 

- Den innsatsen som våre medarbeidere har lagt inn i denne hektiske perioden, har vært formidabel. Det har vært mange oppgaver som skal gjøres samtidig og folk har stilt opp og hjulpet hverandre for å få tatt unna, forteller seksjonsleder Eva Tveter.

Stolt av innsatsen

Avdelingssjef Bredesen legger at han er stolt over at avdelingen har klart å mobilisere ressurser, og samtidig ikke måtte forskyve for mange planlagte operasjoner.

-  Jeg er glad for å se at mine medarbeidere har stått på og gitt så god pasientbehandling til så mange. Pleiepersonalet på post har mye å gjøre, men de bidrar virkelig til at folk opplever en forskjell. De ser alle pasientene, og sørger for at de får en god opplevelse i Sykehuset Østfold, avslutter Bredesen.