Hjertepasienter overvåkes hjemme

Fram til nå har pasienter i Østfold med implantert hjertestarter og hjertesviktpacemaker, blitt overvåket med hjemmemonitorering av andre sykehus. Nå har hjertepoliklinikken i Sykehuset Østfold overtatt overvåkningen av 65 pasienter som hører hjemme i fylket.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.01.2018
Mats Åhrstrøm og Lotte Brimsholm
Mats Åhrstrøm og Lotte Brimshold kan følge pasientenes hjerterytme via nettet.

​En implantert hjertestarter (ICD) overvåker hjerterytmen og kan gi elektrisk sjokk for å avbryte en livstruende rask hjerterytme. Den har også funksjon som en pacemaker som behandler langsom hjerterytme ved å gi elektrisk stimulering av hjertet. En hjertesviktpacemaker (CRT) kan være med eller uten en hjertestarter.

Disse enhetene er utstyrt med en mikroantenne som sender data til en ekstern overfører. Det vil si en liten boks på nattbordet hjemme hos pasienten. Derfra sendes så data til en sikker database hvor helsepersonell kan logge seg inn for å lese av resultatene.

- Vi får også varsel på e-post dersom ICD/ CRT registrerer hjerterytmeforstyrrelser eller tekniske problemer.  Dette øker pasientsikkerheten, og vi er glad for at vi nå har mulighet til å overvåke pasientene våre selv. Pasientene har hele tiden blitt fulgt opp med kontroller i Sykehuset Østfold, så vi kjenner dem godt sier Mats Åhrstrøm.

Fra en til to

I flere år var Åhrstrøm, som i utgangspunktet er sykepleier, den eneste pacemakerteknikeren i Sykehuset Østfold. I fjor ble det opprettet en stilling til.
- At vi har økt antall medarbeidere til to, har gjort det mulig for oss å utvide tilbudet, sier Lotte Brimsholm.

Hun er kardiologisk sykepleier og har lang erfaring med hjertepasienter. Nå følger hun pasientene tett sammen med Åhrstrøm. 
- En av oss bruker 45 minutter hver morgen til å kontrollere resultatene som er overført til databasene. Det er en stor fordel at vi kjenner pasientgruppen godt. Da vet vi hvilke avvik vi skal se etter, som kan være alvorlige for pasienten, sier Brimsholm.

Dersom pasienten har mistanke om eller opplever hjerterytmeforstyrrelse, eller får et elektrisk sjokk fra ICD/ CRT eller tekniske problemer, kan bruk av hjemmemonitor raskt avklare om det er behov for undersøkelse på poliklinikken, akuttmottak eller mulig innleggelse i sykehus.

Kalles inn til kontroll

Pasienter som får tilbud om implantert hjertestarter eller hjertesviktpacemaker med hjertestartfunksjon, er enten pasienter som har hatt alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, eller som har økt risiko for dette på grunn av hjertesykdom.

- Pasientene våre blir også kalt inn til regelmessige kontroller som tidligere. Så hjemmemonitoreringen gir bare en ekstra trygghet, både for pasientene og for oss, sier Åhrstrøm.

Håper å inkludere flere

Foreløpig er det pasienter som hører til Østfold og som har blitt overvåket av Rikshospitalet, som nå følges opp av Sykehuset Østfold. Ullevål sykehus og Akershus universitetssykehus overvåker også pasienter fra Østfold.

- Målet på sikt er å ta over ansvaret for alle pasientene som hører til vårt sykehus, men som i dag overvåkes av andre. Vi håper også at vi kan inkludere flere pasienter som ikke har tilbudet i dag, sier Åhrstrøm.