Her kan du få bred erfaring!

Sykehuset har lyst ut nye faste heltidsstillinger som trainee sykepleiere. – Dette er en flott måte å få bred kompetanse på, både innen psykisk helsevern og somatikk, sier Nina Ødegård, seksjonsleder i bemanningsavdelingen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.12.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
En mann i en sykehusseng
Ønsker du å være trainee i sykehuset, er søknadsfristen 7. januar.
En kvinne med langt hår
Nina Ødegård

Trainee-programmet varer i to år, og i løpet av den tiden arbeider du i tre ulike seksjoner i sykehuset på Kalnes. Du vil være i hver seksjon sammenhengende i åtte måneder.

Bemanningsavdelingen i sykehuset har ansvar for rekruttering, planlegging og oppfølging gjennom trainee-perioden.

- Bemanningsavdelingen samarbeider med mange seksjoner både innen somatikk og psykisk helsevern, så sykepleierne som er traineer, får bred erfaring i løpet av de to årene. Ved å ha praksis ulike steder i sykehuset, blir det også enklere å finne ut hvor man ønsker å jobbe videre, sier Ødegård.

I hovedsak er det nyutdannede sykepleiere som deltar i trainee-programmet, men også de som har jobbet et år eller to er velkommen til å søke. Hele programmet består av tett oppfølging gjennom undervisning, oppfølgingssamtaler, faglig støtte og skulder ved skulder veiledning.

- Etter endt program kan medarbeiderne fortsette i 100 prosent fast stilling i en av de andre seksjonene i bemanningsavdelingen etter eget ønske, eller tilbys arbeid i en annen avdeling i sykehuset, sier Ødegård.

Trainee-programmet har oppstart i juni 2024.

Søknadsfrist er 7. januar 2024

Her kan du se stillingsannonsen