Helsefagarbeidere kan bli trainee

Sykehuset Østfold oppretter traineeprogram for helsefagarbeidere, og ønsker å rekruttere 12 helsefagarbeidere som tas opp i programmet fra høsten av.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 19.04.2018
Fiona Skjennem og Lillian Johannessen
Avdelingssjef Fiona Skjennem i bemanningsavdelingen og Lillian Johannessen som er tillitsvalgt i Fagforbundet, er fornøyd med at Sykehuset Østfold starter eget traineeprogram for helsefagarbeidere.

​- Vi kjenner ikke til andre i spesialisthelsetjenesten som tilbyr traineeprogram for helsefagarbeidere, og vi er uansett først i Helse Sør-Øst til å gi dette tilbudet, sier avdelingssjef Fiona Skjennem i bemanningsavdelingen.

12 helsefagarbeidere

Sykehuset Østfold har flere lærlinger i helsefaget som er ferdige til høsten, og oppstart for traineeprogrammet er planlagt fra 17. september i år. Traineeprogrammet retter seg mot helsefagarbeidere som ønsker å delta i et tilrettelagt opplæringsprogram for å utvikle seg faglig etter endt utdannelse. Gjennom traineeprogrammet vil deltakerne få god kompetanse innen flere fagområder.

Avdelingssjef Fiona Skjennem og tillitsvalgt Lillian Johannessen i Fagforbundet, er fornøyd med at Sykehuset Østfold nå starter eget traineeprogram for helsefagarbeidere.

I første omgang er det planlagt for inntil 12 helsefagarbeidere i 100 prosent fast stilling.

Programmet organiseres i bemanningsavdelingen og vil bygge på de samme prinsippene som traineeprogrammet for sykepleiere. Gjennom programmet skal helsefagarbeidere sikres god oppfølging og opplæring.

Ønsker lik standard

- Dette har vært etterspurt for helsefagarbeidere lenge, så det er flott at det kommer, sier Lillian Johannessen som er tillitsvalgt. Fagforbundet har i flere år vært en pådriver for å få på plass eget traineeprogram for helsefagarbeidere.
- Vi ønsker at helsefagarbeiderne skal ha lik standard når de er ferdig, og håpet er at helsefagarbeiderne er så attraktive at de får et tilbud der de har vært ved endt program.

En tverrfaglig arbeidsgruppe med fagpersoner fra psykisk helsevern, kirurgi, medisin, sterilsentralen, kompetanseavdelingen og bemanningsavdelingen, har utarbeidet det faglige innholdet og organiseringen av programmet.
Traineene kan komme med ønsker, og vil få tildelt ett hoveddøgnområde hvert år. Medarbeidere starter i 100 prosent ved hovedarbeidssted i 2 til 4 måneder før opplæring ved nytt døgnområde.

- De skal få opplæring i til sammen tre døgnområder gjennom traineeprogrammet, sier Merete M. Jansen som er seksjonsleder for LIS1 / traineeprogram helsefagarbeidere.

Rekrutteringsprosessen gjennomføres før sommeren, og annonsen (trykk på lenke) med søknadsfrist 29. april er publisert.
- Avdelinger som ønsker mer informasjon eller har behov for trainee, oppfordres til å ta kontakt med seksjonsleder Merete Magnussen Jansen.

Arbeidsgruppe traineeprogram for helsefagarbeidere
Fra v. Mona Martinsen, Gørill Lødding Myrhaugen, Tone Christin Nordmark, Merete M. Jansen og Nina Merete Ødegård er med i arbeidsgruppen til det nye traineeprogrammet.