Hege Gjessing går av som toppsjef ved Sykehuset Østfold

Hege Gjessing har i samråd med styret og styrets leder kommet til at hun vil fratre sin stilling som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold. Gjessing framholder at sykehuset under hennes ledelse ikke har nådd de resultatene hun har ønsket. Hege Gjessing har vært administrerende direktør ved Sykehuset Østfold siden 2019.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 05.01.2024
En stor bygning med parkeringsplass

- Vi har lagt noen krevende år bak oss. Etter pandemien har vi blant annet slitt med å få ned ventetidene for pasientene og vi har ikke fått god nok kontroll på økonomien, sier Gjessing.


- Det er mitt ansvar å finne gode løsninger på dette. På bakgrunn av resultatutviklingen i den siste tiden, har jeg i samråd med styreleder funnet det riktig å fratre stillingen, slik at nye krefter kan slippe til og bringe dette flotte sykehuset videre. Det har vært en stor ære og glede og få lede Sykehuset Østfold, med nesten 7000 svært dyktige medarbeidere gjennom de fem siste årene, sier Hege Gjessing.

Styreleder Torbjørn Almlid understreker at situasjonen i sykehuset etter pandemien har vært krevende.

Jeg tar til etterretning at Hege Gjessing går av som øverste leder. Det er viktig at sykehuset og ledelsen arbeider videre for å sikre positiv utvikling med ventetider, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer, og at sykehuset får god kontroll på økonomien, sier Almlid.

- Jeg vil takke Hege Gjessing for en stor innsats disse krevende  årene.

Styreleder vil sammenkalle styret med det første for å avklare prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør.

Helge Stene Johansen konstitueres i stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold fra 5. januar 2024.