Haukeland universitetssykehus lærer av Kalnes

Sykehuset Østfold var først i Norge med egen poliklinikk for utredning av pasienter med besvimelse. - Vi har mye å lære, sier overlege Torbjørn Lunde ved hjertemedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Nå følger Bergen etter, og oppretter besvimelsespoliklinikk etter samme modell som i Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 01.04.2019
Sist oppdatert 03.03.2021
Noen få personer som poserer for et bilde
Sykepleier Mats Olov Åhrsrøm ved synkopepoliklinikken i hjertemedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold har hatt besøk av overlege Torbjørn Lund og kardiologisk sykepleier Åshild Lekve Eide fra Haukeland universitetssykehus.

​Sykehuset Østfold har siden 2012 hatt fast poliklinikk for utredning av besvimelse (synkope). 

Mange mennesker opplever i løpet av livet å besvime, og de fleste besvimelser er helt ufarlig. Men for noen pasientgrupper, slik som hjertepasienter, kan besvimelse være farlig.

- Prioriteten vår er å finne risikopasientene for besvimelse. Det vil si pasienter som, hvis vi strekker det så langt, kan risikere å dø. Ved å finne dem kan vi iverksette tiltak og forebygge besvimelser, sier sykepleier Mats Olov Åhrstrøm i synkopepoliklinikken.

- Mer presis diagnostikk

Både i Norge og andre europeiske land er det mye tilfeldig utredning av besvimelse.

- Noen sendes til nevrologisk, og andre til for eksempel hjerteavdelingen, og det har blitt gjort mange unødvendige undersøkelser. Ved å ha en egen synkopepoliklinikk blir det ett sted som håndterer denne typen pasienter, og vi får en mer presis diagnostikk. Ved hjelp av strukturert undersøkelse og en helt spesiell samtale, finner vi frem til risikopasientene. Vi identifiserer også ufarlige besvimelser som blodtrykksfall, og vi kan bidra til å få pasienten til å forstå hvilken tilstand han eller hun har, sier Åhrstrøm. 

Han gjennomfører selve samtalen og så og si det meste av undersøkelsen av pasienten, og diskuterer resultatene videre med Maria Lorentzson Omstad som er kardiolog på synkopepoliklinikken.

I Sykehuset Østfold er det åpen synkopepoliklinikk 8 timer i uka, og det er nok til å følge opp rundt 350 pasienter i året. Det startet med at det ble stilt spørsmål rundt utredning av besvimelsespasienter i forhold til liggedøgn, og det ble gjennomført et studie, som igjen førte til oppstart av poliklinikken i Sykehuset Østfold. Vi jobber etter en form hentet fra England, kalt Manchester-modellen.

- Dette fungerer

- Vi har drevet utredning av synkopepasienter i alle år, men mangler en struktur på det. Nå ønsker vi å bruke samme mal som Sykehuset Østfold. Dette fungerer, og det virker som en bra og solid struktur. Vi har noe å lære av Sykehuset Østfold, sier overlege Torbjørn Lunde fra Hjerteavdelingen i Haukeland universitetssykehus.

Nå har han og kardiologisk sykepleier Åshild Lekve Eide fra Haukeland fulgt arbeidsdagen til Mats O. Åhrstrøm på Kalnes, for å se hvordan det jobbes i synkopepoliklinikken.
Lekve Eide hospiterte en uke på Kalnes i forbindelse med en videreutdanning i 2017, og tok med seg ideen om synkopepoliklinikk tilbake til Haukeland.

- Dette har vi også veldig lyst til å drive med, og vi ser jo hvilket utbytte man kan ha av et slikt tilbud, sier hun. Nå følger universitetssykehuset etter ved å starte sin egen synkopepoliklinikk, i første omgang én ettermiddag i uka.
- Målet er å utvide mer etterhvert, sier Lunde.

- Enorm utvikling

- Vi synes det er stort at et av landets største sykehus nå ser mot vår poliklinikk og starter opp noe nytt, basert på det vi allerede har, sier seksjonsleder Katharina Elisabeth Wollebæk i hjertepoliklinikken på Sykehuset Østfold.

Åhrstrøm er svært glad for å ha fått kontakt med Haukeland.
- Vi har tenkt veldig på hvordan vi kan nå ut mer med tilbudet vårt, og det å få en søsteravdeling på Haukeland er vi veldig fornøyde med. Det er veldig fint å få til et samarbeid, få nye øyne på arbeidet, samt kunne dele erfaringer og kunnskap.
I mai skal dessuten han og kardiolog Maria Lorentzson Omstad presentere Sykehuset Østfolds synkopepoliklinikk på vårmøtet for alle kardiologer i Norge.

- Vi har også hatt en enorm utvikling av poliklinikken vår, både i Moss og på Kalnes, det siste året. Med overtakelse av pacemakerlab, ø-hjelp elektrokonverteringer og AEKG’er, utøkning av hjertesviktpoliklinikk, infusjonspoliklinikk, og nå helt nylig selvstendig sykepleierflimmerpoliklinikk. I tillegg har vi fått fullført og gjennomført videreutdanning for både pacemaker-tekniker og EKKO-tekniker. Vi har dessuten en sykepleier til under utdanning for å bli EKKO-tekniker, opplyser Wollebæk.

Noen av undersøkelsene som utføres i avdelingen:
• Ultralyd og CT av hjerte
• Sykkelbelastning, EKG, 24-72 timers Holter-opptak (hjerterytmeregistrering)
• Pacemakerkontroll og kontroll av hjertestarter (ICD-kontroll)
• Elektrokonvertering. Det vil si at det gis strømstøt ved hjerteflimmer for å gjenopprette normal, regelmessig hjerterytme
• Utredning av besvimelse (synkope)
• TILT-tester - Tilt head-uptest der man utreder eventuelt blodtrykksfall som årsak til synkope (besvimelse).
• Rehabilitering, kurs og trening ved hjertesykdom (kun Moss)
• Hjertesviktpoliklinikk (kun Moss)
• Sårkontroll
I tillegg har avdelingen en egen pacemaker-lab på Kalnes, hvor det legges inn pacemakere og pasienter får implantert rytmeovervåker.