Har utvidet kapasiteten for mammografiscreening

Sykehuset Østfold har nå samlet mammografiscreening for kvinner fra Østfold og Vestby i midlertidige lokaler i modulbygg på Kalnes. Sist uke ble de første kvinnene kalt inn, og med en ny maskin vil 39.500 kvinner kalles inn til undersøkelse i i løpet av en toårs periode.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 10.02.2020
Sist oppdatert 24.01.2022
Mammografiscreening tilbys i de midlertidige lokalene utenfor sykehuset på Kalnes.
Mammografiscreening tilbys i de midlertidige lokalene utenfor sykehuset på Kalnes. De første kvinnene ble kalt inn i uke 6.

​Hvert år kommer rundt 18.000 kvinner til Sykehuset Østfold for mammografiscreening, og inntil uke 6, har undersøkelsene blitt gjennomført i sykehuset på Kalnes. 

Skilt ved innkjøringen til sykehuset

Nå er nye midlertidige lokaler i umiddelbar nærhet til sykehuset tatt i bruk, og all mammografiscreening vil foregå i det blå modulbygget ovenfor selve sykehusbygget. Veien til lokalene for mammografiscreening er skiltet videre fra innkjøringen til sykehuset.

Friske kvinner

Screeningundersøkelsen er rettet mot i utgangspunktet friske kvinner mellom 50 og 69 år, og det er Kreftregisteret som innkaller til undersøkelsen ved sykehuset. Sykehuset Østfold har deltatt i det offentlige mammografiprogrammet siden 2001. Siden oppstarten i 1995, har det i Norge blitt sendt ut rundt 5,5 millioner invitasjoner og gjennomført i overkant av 4 millioner screeningundersøkelser av litt over 1 million kvinner.

Cathrine Navestad

Cathrine Navestad

- Det er viktig å understreke at dette gjelder de kvinnene som kalles inn av kreftregisteret gjennom mammografiprogrammet. Det er ikke de kvinnene som for eksempel henvises til undersøkelse av fastlege på grunn av mistanke om at det er noe, disse skal fortsatt undersøkes i selve sykehuset, sier assisterende avdelingssjef Cathrine Navestad i avdeling bildediagnostikk.

Sykehuset Østfold har ikke hatt problemer med å ta unna mammografiscreeningen, men har screenet flest kvinner per maskin og invitert flere kvinner per time enn andre sykehus i Norge.
- Men vi hadde ikke kapasitet til å ta imot flere på Kalnes, så når Vestby-kvinnene skal inkluderes fra i år, var det nødvendig å få en maskin til. Vi fikk også tilbakemelding fra Kreftregisteret om at det var veldig sårbart å ha bare én maskin, forklarer Navestad.

Bedre plass og kapasitet

Etter å ha vurdert flere alternativer, ble det i fjor høst besluttet å gå for en løsning med å samle mammografiscreeningen i et 230 kvadratmeter riggbygg på Kalnes. Løsningen bidrar også til å frigjøre arealer i sykehuset til annen pasientvirksomhet, og løsningen skal etter planen ha en varighet på to år.

Radiograf Ann Helen Wang Johansen ved den splitter nye maskinen

Radiograf Ann Helen Wang Johansen ved den splitter nye maskinen


- Det har gått veldig raskt å komme på plass, og vi må jo si at det har blitt overraskende fint her. Bedre plass har vi også fått, sier Navestad og viser rundt i de nye midlertidige lokalene. Egen ventesone med utsikt både mot skogen og hovedsykehuset, rom til intervju, omkledningsrom, toaletter, to undersøkelsesrom med hvert sitt røntgenapparat spesielt konstruert til å ta bilder av bryst, samt garderober og arbeidsplasser for medarbeiderne, er på plass.

Venterommet til mammografiscreening

Venterommet til mammografiscreening

- Kvinnene som kommer hit er i utgangspunktet friske og ikke pasienter, og vi håper de synes det er en fint med mulighet til å parkere rett utenfor døra i skogkanten og slippe å være en del av sykehushverdagen for å ta en slik undersøkelse, sier Navestad.

Selve undersøkelsen tar heller ikke lang tid, men skal kunne gjennomføres i løpet av noen minutter. De to maskinene kan ta 14 undersøkelser hver i timen, og i løpet av en toårs-periode regner Sykehuset Østfold med å ha 39.500 undersøkelser.

  • Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert år til røntgenundersøkelser av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet
  • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2018 fikk 3568 kvinner i Norge brystkreft
  • Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres

    (Kilde: Kreftregisteret.no)