Har tatt imot mange sommerbarn

I løpet av juli måned har det blitt født hele 281 barn i sykehuset på Kalnes. - Sommeren er en tid for mange fødsler, og i juli har det vært ekstra stor aktivitet, sier Stina Ekman, seksjonsleder føde-barsel B.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 04.08.2023

Medarbeidere i kvinneklinikken

Sommeren er travel i kvinneklinikken i Sykehuset Østfold, og lederne roser medarbeiderne for innsatsen.

Mens mange østfoldinger har nytt late feriedager, har en rekke kommende foreldre hatt heftige arbeidsøkter på føden på Kalnes. Det glade resultatet har vært hele 281 nye verdensborgere.

Etter at Sykehuset Østfold Kalnes åpnet høsten 2015, er det kun i 2021 det har blitt født flere barn midt på sommeren. Da ble det født 291 barn i juli måned. I juli 2022 var derimot tallet mye lavere. Da ble det født 239 barn i løpet av sommermåneden.​

Bredt tilbud

Romslige fødestuer, lystgass og badekar, gjør det attraktivt å føde i Sykehuset Østfold. I de ni fødestuene kommer både norske og svenske borgere til verden.

- Med pandemien mistet svenske gravide muligheten til å bruke fødetilbudet i Sykehuset Østfold. Vi var glade da vi fra 1. september i fjor kunne ta imot innbyggere fra Västra Götalandsregionen igjen, sier Ekman.

I tillegg til 29 barselrom hvor ledsager kan overnatte sammen med mor og barn, har

Eirin Paulsen og Stina Ekman

F.v. Eirin Paulsen og Stina Ekman

kvinneklinikken åtte observasjonsrom for gravide som må legges inn på sykehus i løpet av svangerskapet, og ni pasientrom for gynekologiske pasienter. Kvinneklinikken har også stor poliklinisk og operativ virksomhet, både på Kalnes og i Moss.

- At vi har et så bredt tilbud til kvinner er en stor fordel. Vi har alltid medarbeidere med god kompetanse til stede, sier klinikksjef Eirin Paulsen.​

Differensiert tilbud

Kvinner som føder i Norge, skal ha et differensiert fødetilbud. Det betyr at fødetilbudet er tilpasset den enkelte kvinnes og det ufødte barnets medisinske behov.

- De fleste føder normalt, men vi er godt forberedt på å ta imot fødende som trenger ekstra oppfølging og overvåkning både før, under og etter fødselen, sier Paulsen.

På Kalnes er alle fødestuene utstyrt med medisinskteknisk utstyr som kan brukes til å overvåke mor og barn. Er det ikke behov for avansert overvåkning under fødselen, blir ikke utstyret tatt i bruk.​

Kan føde i vann

Store badekar er tilgjengelig for fødende, og kan både brukes før og under fødsel.
- Vi har en rekke måter å lindre smerte på. Lystgass er noe mange fødende ønsker å bruke. I tillegg tilbyr vi selvfølgelig epidural, akupunktur og annen smertelindring, sier Ekman.​

Roser medarbeiderne

Stor sommeraktivitet og ferietid betyr travle arbeidsdager i kvinneklinikken. Klinikksjef Eirin Paulsen og seksjonsleder Stina Ekman er imponerte.

- Medarbeiderne har stått på som helter. De har gjort en kjempejobb i hele år og spesielt i sommer, hvor mange har måttet jobbe ekstra mye. I tillegg har vi dyktige vikarer i klinikken, som sammen med egne medarbeidere har sikret forsvarlig bemanning gjennom sommeren, sier klinikksjefen.

Les mer om fødetilbudet i Sykehuset Østfold her 

 ​