Har registrert de første tilfellene av influensa i Østfold

Influensasesongen er i gang, og 21 tilfeller ble sist uke påvist i Østfold. - Men influensaen har ennå ikke tatt av, og det er på ingen måte for sent å vaksinere seg, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 13.12.2017
En mann med briller
Smittevernoverlege Jon Birger Haug. Foto: Sykehuset Østfold

​Folkehelseinstituttet overvåker utviklingen av influensasesongen, og det er foreløpig ingen stor aktivitet.
- Vi ser imidlertid en liten økning uke for uke som tyder på at et utbrudd er på trappene. Mange vil trolig bli syke i jula, men det er nok først etter nyttår at flest vil bli rammet, sier avdelingsdirektør Siri H. Hauge ved Folkehelseinstituttet.

Senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold analyserer influensaprøver både fra inneliggende pasienter og prøver sendt fra primærhelsetjenesten. De første positive prøvene er registrert, men det er lav forekomst og ikke snakk om et influensautbrudd.
Dermed er det ennå ikke for sent å vaksinere seg.

Vaksinerer fortsatt

Sykehuset Østfold har i år gjennomført en felles informasjonskampanje med kommunene i Østfold for influensavaksinering av personer i risikogruppene, og flere av kommunene melder om god effekt. I Sarpsborg kommune har hittil 6300 i risikogruppene tatt årets vaksine, og det er ny rekord. Flere kommuner vaksinerer fortsatt risikogrupper. Alle over 65 år, gravide, helsepersonell og personer med kronisk sykdom, anbefales å ta influensavaksinen.

Smittevernoverlege Jon Birger Haug synes det er svært gledelig at langt flere medarbeidere i Sykehuset Østfold også har latt seg vaksinere i år.
- Trenden er den samme i hele Helse Sør-Øst, og ved Oslo Universitetssykehus rapporterer man om over 50 prosent vaksinasjonsdekning.
I Sykehuset Østfold har nærmere 1600 medarbeidere fått vaksinen siden i høst, og det er en god økning fra fjorårets tall. Torsdag 14. desember er siste planlagte vaksinasjonsdato for medarbeiderne på Kalnes i år.

Eldre mest utsatt

I Norge er det foreløpig de to virustypene A (H3N2 ) og influensa B (Yamagata) som er i sirkulasjon. I Østfold ble det sist uke påvist 10 tilfeller av influensa type B, 6 tilfeller av A (H3N2)-viruset, samt 5 tilfeller av et annet influensavirus.

- Det er de eldre aldersgruppene som i størst grad blir alvorlig syke av influensa A (H3N2) og influensa B/Yamagata. Sykehusinnleggelser og dødsfall kan forventes, sier Hauge i Folkehelseinstituttet. Så langt er det påvist positive prøver på både influensa type A og B rundt om i landet, men det er foreløpig uvisst hvilken av virustypene som vil dominere. Regionale forskjeller i utbredelsen kan forekomme. 
Folkehelsesinstituttet opplyser at helsepersonell antas å få en bedre beskyttelse av influensavaksinering enn eldre. Helsepersonell blir dermed en svært viktig målgruppe for å beskytte pasienter og risikogrupper mot smitte.


Fakta om influensavaksine

• Influensavirus endrer seg hele tiden
• For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år de virustypene som sirkulerer
• Effekten av vaksinen avtar også over tid. Derfor anbefales årlig vaksinering
• Influensavaksinen som er godkjent for voksne inneholder kun deler av influensavirus og ikke levende virus. Den kan dermed ikke gi influensasykdom
• Vaksinen mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger.
• Vaksinen mot sesonginfluensa inneholder ikke de samme tilsetningsstoffene som pandemivaksinen (Pandemrix).

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Tall fra senter for laboratoriemedisin
​Uke​Antall analyserte prøver​Påvist influensa
​466450
​47​775​1
​48​765​4
​49​925​21