Har redusert utslippene med 40 prosent

Sykehuset Østfold og resten av sykehusene i Helse Sør-Øst har kuttet CO2-utslippene med nesten 40 prosent siden 2019. – Det er viktig at sykehusene tar sin del av miljøansvaret, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Helse Sør-Øst / Sykehuset Østfold
Publisert 05.06.2023
Sist oppdatert 07.06.2023
Sykehuset Østfold Kalnes

Spesialisthelsetjenesten har som mål å redusere utslippene av CO2 med 40 prosent fra 2019 til 2030. Tall fra 2022 viser at helseforetakene i Helse Sør-Øst har redusert utslippene med 39 prosent allerede.

Hovedårsaken til reduksjonen av utslipp er at helseregionene har kjøpt gjenvinningskraft. Gjenvinningskraft er el-kraft som blir produsert av energi fra norsk industri og som ellers ville ha gått til spille. Bruk av gjenvinningskraft utgjør 86 prosent av utslippsreduksjonen.

– Det var avgjørende å inngå en nasjonal avtale om kjøp av gjenvinningskraft. Avtalen bidrar til å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier Rootwelt.

Med nytt sykehusbygg i 2015 var Sykehuset Østfold i utgangspunktet et av de mest energiøkonomiske sykehusene i landet. Sterk innsats fra sykehusets drift- og miljøteknikere gjør at SØ likevel er med på en så stor reduksjon i utslippene.

Utslipp per sykehus i 2022
HelseforetakUtslipp 2019Utslipp 2022Endring
Oslo universitetssykehus HF​
81 84243 402-47
Akershus universitetssykehus HF22 73714 359-37
Sunnaas sykehus HF999550-45
Sykehusapotekene HF13080-39
Sykehuset i Vestfold HF14 3428 552-40
Sykehuset Innlandet HF29 62116 754-43
Sykehuset Telemark HF12 9438 499-34
Sykehuset Østfold HF15 76410 037-36
Sykehuspartner HF1 5711 294-18
Sørlandet sykehus HF12 08513 0568
Vestre Viken HF23 73715 888-33
Helse Sør-Øst RHF3533530
Totalt i Helse Sør-Øst214 553132 824-39

(Økningen av utslipp ved Sørlandet sykehus HF skyldes at helseforetaket avsluttet praksis for kjøp av elsertifikater i 2022.​)

Pandemien har også påvirket utslippene av CO2. Ansatte har reist mindre med fly og bil, og det har vært en nedgang i transport av pasienter (utenom ambulanse). Økt bruk av digitale konsultasjoner har en positiv effekt på klimagassutslippene.

Anestesiavdelingene ved sykehusene har tatt viktige grep.  Å redusere utslipp av anestesigasser, særlig desfluran og lystgass, har en stor miljøgevninst. Én times anestesi med desfluran kan sammenliknes med en kjøretur med dieselbil på 320 km.

Siden 2019 har en samlet spesialisthelsetjeneste redusert forbruket av desfluran med 63 prosent.

- Anestesiavdelingen i Sykehuset Østfold har redusert bruken med hele 87 prosent siden 2019. Desfluran benyttes ikke lenger under operasjoner på Kalnes, mens i Moss benyttes gassen kun der det gir gevinst for pasienten og drift, sier miljøingeniør Kristin Evju i SØ

– Det jobbes godt i sykehusene med tiltak for å redusere utslippene, og jeg opplever stor miljøbevissthet blant ansatte, sier Rootwelt.

5. juni er verdens miljødag.

Utslipp per hovedkategori:

Figur som viser utslipp per hovedkategori