Har påvist kikhoste i nyfødtintensiv

Det er påvist smitte hos en medarbeider. – Dette er oppdaget tidlig og vi har satt inn beskyttende tiltak som antibiotikabehandling og vaksine, sier avdelingssjef Jane Larsen i barne- og ungdomsklinikken.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 29.02.2024
En stor bygning med parkeringsplass
Sykehuset Østfold Kalnes

Kikhoste er en smittsom luftveisinfeksjon som forårsakes av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Medarbeideren som er smittet har kun hatt lette luftveissymptomer, og har fulgt sykehusets retningslinjer og brukt munnbind.

- Men siden alle i nyfødtintensiv har vært ekstra årvåkne etter at vi tidligere har hatt en pasient med påvist kikhoste hos oss, testet medarbeideren seg. Dessverre ga testen positiv utslag, sier avdelingssjefen.

Alle medarbeidere og foreldre til inneliggende pasienter på nyfødtintensiv er informert, og det har blitt grundig kartlagt hvem som har en risiko for å ha blitt smittet. Verken barn, foreldre eller medarbeidere har symptomer per i dag.

- Noen av barna får forebyggende behandling med antibiotika, og vi tilbyr alle foreldre og medarbeidere i nyfødtintensiv vaksine, sier Larsen.

Barna som er innlagt på nyfødtintensiv er sårbare, og det er viktig at avdelingen gjør hva de kan for å unngå smitte.

- Vi følger nøye med for å se om noen utvikler symptomer, og vi har lav terskel for å teste barn, ansatte og foreldre.