Har operert 1000 pasienter

For tre år siden ble den første pasienten operert ved å bruke robot i Sykehuset Østfold. Nå er operasjonsroboten brukt ved 1000 operasjoner

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.08.2023

Bilde fra operasjonsstuen

Målet er to operasjoner med operasjonsroboten daglig.

- At vi har tatt i bruk roboten, er et virkelig stort løft, både for pasienter, for hele sykehuset, og ikke minst for den faglige utviklingen i operasjonsavdelingen, sier Ole Tangen, avdelingssjef i operasjonsavdelingen.

Kan opereres i Østfold
Axel Brandbu Bendiksby

Axel Brandbu Bendiksby


Hender og armer skrubbes, munnbindet er festet. Urolog Axel Brandbu Bendiksby gjør seg klar til dagens andre inngrep. Inne på operasjonsstue 8 er teamet og roboten klare.

- Å operere på denne måten er både spennende og utfordrende.  Selv om vi har operert mer enn 280 pasienter med prostatakreft nå, kan inngrepet fortsatt by på utfordringer, da ingen pasienter er like, sier Bendiksby.​

Å fjerne prostatakjertelen er et av inngrepene som kun gjøres ved hjelp av robot i Norge. Å få en robot til Sykehuset Østfold, har derfor betydd spesielt mye østfoldinger med prostatakreft. Tidligere måtte denne pasientgruppen reise til Oslo Universitetssykehus for å bli operert.

- Nå kan vi gi et fullverdig tilbud til prostatapasienter. Vi har kontroll over hele forløpet, og det betyr mye både for oppfølging og pasientens rekonvalesens, sier Tangen.

Ole Tangen og Tina Wilhelmsen

Ole Tangen og Tina Wilhelmsen

Et sterkt team​

I 2020 var det unntakstilstand i Norge, og å innføre en ny metode under pandemien var utfordrende. Kun to av legene reiste til Frankrike og fikk opplæring med påfølgende karantene, før de kunne bringe kunnskapen videre. Sykehuset kunne ikke ta imot instruktører utenfra som planlagt.

- Men dette gjorde det nødvendig at hele teamet som skulle være med, trente og bygget opp kompetansen sammen. Her deltok både kirurger, operasjonssykepleiere, anestesileger, og anestesisykepleiere. Medarbeidere fra sterilsentralen har også fått opplæring. Vi opprettet også en egen koordinatorstilling fordi det var viktig å ha en som holdt i trådene. Og Tina har vært dedikert fra første stund, sier Tangen.​

- Vi har vært et godt team helt fra starten. Totalt er det ni faste leger som opererer og en lege på opplæring. Vi er åtte operasjonssykepleiere som har fått spesiell opplæring og nå kalles 1. assistenter, forklarer Tina Wilhelmsen som fortsatt er koordinator.

Tre fag på en gang

Da Sykehuset Østfold fikk roboten i hus, bestemte de seg like gjerne for å starte opp med tre ulike fagområder samtidig. Dette hadde ingen andre sykehus gjort før.
- Vi fikk noen kommentarer fra andre sykehus, som syntes vi var vel vågale, sier Wilhelmsen.

Operasjonsroboten brukes til inngrep innen urologi, gynekologi og gastrokirurgi. Den brukes nå til stadig mer avanserte operasjoner.

Urologene startet med enkle prostataoperasjoner på pasienter uten flere diagnoser, normal BMI osv. Nå opereres alle med roboten. Roboten brukes også ved ulike typer nyrekirurgi, både kreft og godartede tilstander.

Gynekologene startet med operasjon for å fjerne livmor hos pasienter der man forventet en ukomplisert operasjon. Nå brukes metoden på kompliserte operasjoner som tidligere måtte opereres ved åpen kirurgi.

Innen gastrokirurgi har operasjonene gått fra enkle galleoperasjoner, til tykktarm- og rektumoperasjoner.

- Det er viktig at vi bruker kapasiteten på riktig måte, og nå er det i hovedsak avanserte inngrep vi bruker roboten på, sier Wilhelmsen.

Målet er å gjøre to middels store operasjoner daglig.
- For å få dette til har gruppen forlenget dagarbeidstid til klokken 17, sier Tangen.

Operasjonsteamet samarbeider tett med firmaet Intuitive som leverer DaVinci-roboten.

Martin Vaksdal

Martin Vaksdal

I dag er Martin Vaksdal fra Intuitive på besøk.
- Det er spennende å se utviklingen fra roboten ble tatt i bruk til operasjon nummer 1000. Sykehuset utnytter kapasiteten godt, sier han.

Styrer tre armer

Robotassistert kirurgi er svært presis og skånsom, og operatøren kommer til på steder som det er vanskelig å nå ved både åpen kirurgi og ordinær kikkhullskirurgi. Når operasjonen skal starte, ligner forberedelsene kikkhullskirurgi. Porter med tynne rør føres inn gjennom små hull i bukveggen. Men i stedet for at legen holder i instrumentene selv, festes robotens armer til dem.​

Urolog Bendiksby sitter et par meter unna pasienten. Med hender og føtter styrer han tre ulike instrumenter som brukes for å fjerne det syke organet, og et kamera som gir et sylskarpt bilde av alt han gjør. Hver bevegelse kommer tydelig fram i 3D på skjermen han ser inn i.

- Jeg styrer tre armer, og siden instrumentene er leddet og veldig fleksible, kommer jeg til selv i veldig trange områder. Det gir mindre sårflater innvendig og mindre smerter etter operasjonen. Dette er en veldig god løsning for pasientene, sier han.

​ 

Axel Branbu Bendiksby styrer roboten.

Axel Brandbu Bendiksby styrer roboten og følger hver bevegelse på skjermen han ser inn i.