Har mottatt viktig kvalitetsstempel

Senter for laboratoriemedisin ved seksjon for patologi har gjort en kjempeinnsats for å snu trenden det siste året. Nå er svartiden på prøver kortet ned betraktelig, og i tillegg har senteret blitt akkreditert for håndteringen av livmorhalsprøver og HPV-analyse.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.12.2016
Medarbeidere på senter for laboratoriemedisin
Medarbeiderne i senter for laboratoriemedisin er stolte over hva de har fått til sammen. Fra venstre bak Manju Nordstrand, Ole H. Øiseth, Bernt A. Olsen, Jon Anders Bæverfjord og Anne K. Palacios. Foran Marzena Johansson og Bendik Sundrehagen.

- Dette har vært en kollektiv dugnad, på tvers av alle de ulike enhetene i senteret. Vi har aldri hatt så gode svartider på prøver på denne tiden av året. Tradisjonelt har tiden før juleferien vært tøff, med lange ventetider på prøvesvar. Per i dag er svartiden på vevsprøver så vidt over ti dager, sier seksjonsleder Jon Anders Bæverfjord i seksjon for patologi.

Et håndverk

Seksjon for patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. Mens stadig større deler av den medisinske diagnostiseringen i dag forgår ved bruk av avansert teknologi, er dette faget fortsatt et håndverk. Hver vevsprøve og celleprøve blir preparert og studeres gjennom et mikroskop.

- Raske, riktige svar fra oss betyr at pasientene kan få igangsatt riktig behandling så raskt som mulig, sier Bæverfjord.

 

Illustrasjonsbilde mikroskop
Hver livmorhalsprøve studeres av to bioingeniører. Oppdager de avvik, blir prøven sendt videre til patolog for undersøkelse.

 

Første innen patologi

Norsk akkreditering kommer årlig på besøk og ser på laboratoriets kvalitetssystem. Akkreditering er en offentlig anerkjennelse av at laboratoriet arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetsstyringssystem og har kompetanse til å utføre spesifiserte oppgaver. Norsk akkreditering sjekker om kvalitetssystemet tilfredsstiller standarden, og at de ansatte følger de prosedyrer og retningslinjer som er beskrevet. Senter for laboratoriemedisin har vært akkreditert siden 2007 og har i år utvidet med undersøkelser innenfor patologi for første gang.

- Når vi for første gang søkte om akkreditering innenfor patologi, valgte vi den undersøkelsen det gjøres flest av innenfor cytologi; nemlig prøver av livmorhals, sier avdelingssjef i senter for laboratoriemedisin Anne-Kathrine Palacios.

Ønsker å utvide

Akkrediteringen gjelder håndteringen av prøven fra den ankommer felles prøvemottak, til diagnose er stilt i seksjon for patologi samt HPV-analysen som kjøres ved seksjon genteknologi. Akkrediteringen er gjort etter ISO-standard 15189.

- Vi er stolte over å få dette kvalitetsstempelet. Akkrediteringen vil styrke kvaliteten og sikkerheten for pasientene. Nå ønsker vi å søke om flere akkrediteringer for andre undersøkelser innen seksjon for patologi. Vi tenker å utvide med akkreditering av vår prostata-diagnostikk allerede i 2017, sier avdelingssjefen.