Har innredet mini-operasjonsstue

Ikke alle inngrep må gjøres i store operasjonsstuer. I Sykehuset Østfold Moss gjøres nå enkle inngrep på hender og føtter i en egen innredet operasjonsstue i ortopedisk poliklinikk.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.06.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Bilde fra operasjonsstua
Fornøyde medarbeidere i den nye stua. Bak fra venstre Simon Balázs, Istvan Rigo og Fredrik Nilsen.

- Inngrepene har akkurat samme kvalitet som hvis pasienten hadde blitt operert dagkirurgisk i operasjonsavdelingen i Moss, men på denne måten kan vi operere flere pasienter på kortere tid, og dermed redusere ventetiden for pasientene, sier seksjonsleder Trine Sjøberg.

Hammertå, triggerfinger, CTS, det vil si nerve som ligger i klem, fjerning av kuler på hånd eller fot; er noen av diagnosene som nå kan opereres på poliklinikken.
- Ettersom ventetiden for disse inngrepene er relativt lang, håper vi å kunne tilby raskere behandling når vi nå har tatt i bruk operasjonsstuen på poliklinikken i tillegg til det eksisterende tilbudet i operasjonsavdelingen i Moss, sier Sjøberg.

En ekstra operasjonsstue gjør at flere pasienter kan behandles.
- Den store forskjellen er at vi gjør inngrep hvor det ikke er nødvendig å ha røntgen i umiddelbar nærhet. Inngrepene må kunne gjøres i lokalbedøvelse, siden vi står for bedøvelsen selv. Dette frigjør også operasjonskapasitet til større og mer krevende inngrep som må utføres i dagkirurgen, sier Fredrik Nilsen, spesialist i fotkirurgi.

Øker kompetansen

Operasjonene som gjøres i poliklinikken utføres av de samme kirurgene som opererer i operasjonsavdelingen i Moss.
- Vi har også med oss LIS-leger (leger i spesialisering) under operasjonene. Dette gir en god mulighet for opplæring. Målet er at LIS-legene etterhvert opererer på egenhånd med assistanse fra turnusleger og sykepleiere, sier Simon Balázs, spesialist i håndkirurgi.

At det opereres i poliklinikken gir også sykepleierne økt kompetanse.
- Vi har med oss en operasjonssykepleier i teamet, og de tre andre sykepleierne får opplæring etter tur, slik at alle blir trygge på å assistere under operasjon, sier Sjøberg.

Effektivt

I poliklinikken er alt rundt selve operasjonen forenklet. Det benyttes et behandlingsrom for å gi lokal blokade, deretter er det rett til operasjonsrommet hvor operasjonsteamet venter.

Foreløpig er det satt opp en operasjonsdag i uka for hånd, og en hver fjerde uke for fot.

- Vi kan operere 7 til 8 pasienter i løpet av en dag, så dette vil være et godt tilskudd til den øvrige operasjonsdriften, sier Balázs.

Pasientene som velges ut til operasjon i poliklinikken, er pasienter som egner seg godt til å kunne opereres i lokalbedøvelse, og som ikke har andre diagnoser som gjør at man bør ha større beredskap i umiddelbar nærhet.