Har halvert ventetiden

Akuttmottaket i Sykehuset Østfold har stor pågang av pasienter, og gående kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter, har ofte måttet vente i flere timer på behandling. Nå har kirurgisk avdeling klart å halvere ventetiden for disse pasientene.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 08.05.2023
Medarbeidere i akutt kirurgisk poliklinikk

Det tidligere arbeidsrommet for leger, er omgjort til behandlingsrom. F.v. Assisterende avdelingssjef Vibeke Jahle, seksjonsoverlege Knut Steinar Isaksen, sykepleier Jeanette B. Andersen, lege i spesialisering i kirurgi Henriette Vaage Valen og fagutviklingsrådgiver Hilde Aasli.

I et akuttmottak må pasienter det haster mest med, alltid behandles først. Det betyr at andre må vente. Pasienter som kan gå selv og kommer inn til akuttmottaket med for eksempel magesmerter eller større sårskader, er eksempler på gående kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter.

- Disse pasientene har måttet vente altfor lenge, ofte rundt fem timer før de har fått behandling. Det gir dårlig oppfølging av pasienten, og i tillegg har det ført til en opphopning av pasienter i et svært fullt akuttmottak, sier seksjonsoverlege Knut Steinar Isaksen.

Erfarne behandlere

Løsningen har blitt å bygge om et romslig arbeidsrom til en akutt kirurgisk poliklinikk. Rommet ligger rett under akuttmottaket, med enkel tilgang med heis. De aktuelle pasientene registreres først i akuttmottaket, og blir deretter sendt videre til akutt kirurgisk poliklinikk.

- Her har vi erfarne leger og sykepleiere, med spesiell kompetanse innen kirurgi, som tar imot og behandler pasientene. Dette har ført til at pasientene som ikke trenger innleggelse, i gjennomsnitt nå er på sykehuset under 2,5 time. Det vil si under halvparten av tiden det ville ha tatt, hvis de hadde måttet vente på behandling i akuttmottaket, sier assisterende avdelingssjef Vibeke Jahle.  

Sju om dagen

Akutt kirurgisk poliklinikk åpnet 23. januar i år, og vurderer kirurgiske pasienter som er henvist til akuttmottaket, fra klokken 10.00 til 18.00 alle hverdager. Siden åpningen har de behandlet 212 pasienter.

- Pågangen til akuttmottaket varierer, men vi behandler i gjennomsnitt sju pasienter her daglig. Pasientene som kommer hit, får raskere oppfølging. I tillegg betyr dette at det kirurgiske vaktteamet i akuttmottaket, kan konsentrere seg om de sykeste, sier Isaksen.  

Seksjonsoverlegen påpeker at de er helt avhengig av andre avdelinger for å kunne avklare og behandle pasienter raskt.
- Samarbeidet med laboratoriet og bildediagnostikk fungerer veldig godt, sier han. ​