Har funnet tilfeller av resistent bakterie

Smittevernavdelingen har påvist flere tilfeller av en antibiotikaresistent bakterie i Sykehuset Østfold Kalnes. – Vi har effektiv behandling mot bakterien, men dette er ikke en bakterie vi vil ha i sykehusmiljøet. Derfor gjør vi nå grundige undersøkelser for å finne årsaken til bakterieutbruddet, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 20.06.2022
Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

Bakterien Klebsiella oxytoka er en bakterie som er en del av en normal tarmflora. Det som skiller den fra de andre tarmbakteriene er ikke at den er mer farlig, men at den er mer motstandsdyktig mot antibiotika og mer krevende å behandle. 

Kan behandles
Personer som er bærere av bakterien, blir ikke nødvendigvis syke. Men ved for eksempel en urinveisinfeksjon som ofte skyldes tarmbakterier, kan infeksjonen bli vanskeligere å behandle når bakterien er resistent mot antibiotika. 

- For å behandle denne bakterien må vi ty til bredspekret antibiotika. Dette er antibiotika vi i utgangspunktet ønsker å bruke så lite som mulig av, fordi et høyt forbruk av slik antibiotika kan føre til mer antibiotikaresistens. sier Stene-Johansen.

Ekstra renhold​​

​​​​​​​Bakterien ble oppdaget ved at sykehuset over tid merket en økning av infeksjoner med denne typen bakterie. Da prøvene ble analysert ved helgenomsekvensering, viste det seg å være samme bakterie.

Smittevernavdelingen har funnet oppvekst av bakterien i miljøprøver fra avløpssystemet i en avdeling, og vil gjennom sommeren ta prøver i mange ulike deler av sykehuset og gjøre grundige analyser.
 
- Vi har satt inn strakstiltak som hyppigere og utvidet renhold av toaletter og bad, og vi jobber intenst for å finne ut hvor bakterien kommer fra. For friske personer er dette i utgangspunktet en ufarlig bakterie, men siden det er mange sårbare pasienter i et sykehus, er dette en bakterie vi vil bli kvitt så raskt som mulig, sier fagdirektøren.