Har funnet en midlertidig løsning

- Nå har vi sammen funnet gode løsninger for medarbeiderne fram til ny ambulansestasjon i Halden er på plass, sier kst. eiendomssjef Trond Karlstad.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 23.10.2023
En mann med briller
Trond Karlstad, kst. eiendomssjef i Sykehuset Østfold.

- Det er ingen tvil om at det er behov for ny ambulansestasjon i Halden, og innen 2-4 år skal den være på plass. Nå har ambulansetjenesten, vernetjenesten og eiendomsavdelingen, kommet fram til løsninger som gir medarbeiderne et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø i tiden fram til vi kan flytte inn i ny stasjon, sier Karlstad. 

Oppgraderer og utvider

Ambulansestasjonen med 35 medarbeidere, holder til i to eldre bygg i Søsterveien ved Haldenklinikken, hvor det blant annet har vært utfordringer med inneklimaet. 

Den midlertidige løsningen som det nå er enighet om, er å flytte ut av Søsterveien 7, og i stedet oppgradere Søsterveien 3, som fram til nå har vært utleiebolig. 

- Søsterveien 3 vil bygges om til blant annet hvilerom, øvingsrom og kontorer, og et nytt ventilasjonssystem vil bli installert. Vi vil også sette opp et modulbygg som ivaretar behovet for garderober, sier han.
Søsterveien 2 vil bli pusset opp og brukes som i dag. 

- Målet er at vi skal være ferdig med oppgraderingen av bygningene og ha modulbygget på plass før nyttår. Vi er glad for at vi har funnet en midlertidig løsning som alle er fornøyde med.

Får lov til å leie

Det har lenge vært stor enighet om at det er behov for nye lokaler, men sykehuset har flere ganger måttet endre planene på grunn av den økonomiske situasjonen, og fordi sykehuset har vært nødt til å prioritere nytt akuttmottak og flere pasientsenger i sykehuset på Kalnes.

I mars i år kom Helse Sør-Øst med den gode nyheten om at sykehuset kan gå videre med planene i Halden om å kunne leie i et nytt bygg, selv om grensen for hva sykehuset i utgangspunktet kan bruke på finansiell leie, overskrides. Sykehuset Østfold har fått mandat til å avklare videre formell prosess for anskaffelse av ny ambulansestasjon. Målet er at det etableres en ambulansestasjon som sykehuset kan sikre bruksrett til gjennom en langsiktig leieavtale.  

- Beskjeden fra Helse Sør-Øst om at vi kan utvide bruken av finansiell leie, gir oss muligheten til å finne en løsning med en samarbeidspartner. Sykehusinnkjøp har utlyst en kunngjøring der de ber tomteeiere og utbyggere om å ta kontakt, sier Karlstad.

En gruppe mennesker som står i et rom med en stor maskin
Styret i Sykehuset Østfold var på omvisning i lokalene i Halden i september og fikk høre om planene.