Har fått tildelt 19,9 millioner kroner til viktig forskning

22. november fikk forskningssjef og overlege i hematologi, Waleed Ghanima, den gledelige nyheten om at hans søknad til KLINBEFORSK ble innvilget. Finansieringen omfatter 19,9 millioner kroner og forskning ved flere nasjonale helseforetak.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 25.11.2022
Forskningssjef Waleed Ghanima
- Dette er en stor glede for oss og sykehuset, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Immunologisk trombocytopeni (ITP) er en autoimmun sykdom karakterisert ved at en pasient har et lavt antall blodplater. Blodplater er viktig for koagulasjon av blodet og redusert antall blodplater kan gi økt blødningsrisiko. Det kan variere fra milde hud- og/eller slimhinneblødninger, til mer alvorlige blødninger i fordøyelseskanalen og sentralnervesystemet.

Hvilken behandling er best?

Immunologisk trombocytopeni er en sykdom som påvirker 3 per 100 000 nordmenn hvert år og behandling av sykdommen starter når blodplateantallet er for lavt til å forhindre blødning.

Først behandles pasienter med kortikosteroider som demper kroppens immunreaksjoner, men på grunn av utilstrekkelig respons trenger 80 prosent av pasientene også annen behandling, såkalt andrelinjebehandling, for å øke blodplateproduksjonen. De mest brukte andrelinjebehandlingene er trombopoietin reseptor agonist (TPO-RA) og anti-CD20, rituximab. Det finnes ingen studier som sammenligner disse to behandlingene, og ingen klare retningslinjer om det foretrukne valget.

- Å velge andrelinjebehandling er en av hovedutfordringene ved behandling av ITP. Dette forskningsprosjektet skal gjennom en nasjonal studie sammenligne disse to andrelinjebehandlingene for undersøke hvilken som gir den beste behandlingen av pasienter med immunologisk trombocytopeni, forklarer Waleed Ghanima.

Samtidig ønsker prosjektet å søke etter prognostiske biomarkører som kan bidra til personlig behandling av pasientene.

Skal lede forskningsprosjektet

Waleed Ghanima, forskningssjef, professor og overlege i hematologi ved Sykehuset Østfold, har utviklet prosjektet som nå har fått forskningsmidler. Han er gruppeleder for «Forskningsgruppe for trombose og hemostase» og leder mange prosjekter i klinisk forskning innen immunologisk trombocytopeni og venøs tromboembolisme. I 2021 ble Ghanima rangert som nummer 22 på listen over forskere med flest publiseringspoeng i Norge.

Prosjektet er finansiert av Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) som finansierer nasjonale kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere i alle helseregioner. I alt ble 29 søknader vurdert i åpen utlysning for 2022 hvorav kun fem søknader ble innvilget. KLINBEFORSK er et aktivt tiltak for å realisere målet om Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 om at flere pasienter skal ta del i utprøving av ny og lovende behandling.

- Dette er en stor glede for oss og for sykehuset, men så begynte jeg å tenkte på den store jobben som ligger foran oss. Dette må være den syvende store kliniske studien vi gjør, så vi vet hva det innebærer av jobb. Men dette får vi til og vi gleder oss! sier han.

Vil ha stor betydning for behandling

Siden resultatene i dette prosjektet kan ha stor påvirkning på retningslinjene ved behandling av ITP, kan det også ha stor innvirkning både nasjonalt og internasjonalt. Identifisering av prognostiske biomarkører vil innlede til en ny æra i behandling av ITP. For pasientene vil dette generere resultater som kan sikre den beste terapeutiske tilnærmingen spesifikk for den aktuelle pasienten.

For legen og sykepleierne vil resultatet gi en pålitelig behandlingsbeslutning og dermed øke tilliten mellom pasienten og legen ettersom pasienten vil bli behandlet på en standardisert måte. For de vitenskapelige og medisinske miljøene kan denne studien påvirke fremtidige retningslinjer for ITP og endre medisinsk global praksis.

- Resultatene vil fylle viktige kunnskapshull og forventes å ha stor innvirkning på klinisk praksis. Samlet sett vil prosjektet bidra til optimal pasientbehandling, sier Ghanima.


Her kan du lese mer om forskning i Sykehuset Østfold
Forskning - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

​