Har doblet antall operasjoner

- Når alle som er involvert under en operasjon jobber sammen og samtidig, får vi utnyttet tiden mye bedre. Dette er teamarbeid på sitt beste, og i dag er vi en av de mest effektive kirurgiske avdelinger i landet, sier overlege og gastrokirurg Ghous Gondal.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.06.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Kirurger i Moss

Fra 2008 har antall gastrokirurgiske inngrep i Moss i gjennomsnitt per dag økt fra 2,5 pasienter per operasjonsteam, til i overkant av 5 pasienter i dag. Det vil si at kirurgene opererer mer enn dobbelt så mange i løpet av en arbeidsdag.

- Vi har gjort endringene over tid. Alle er samstemte og alle vet hva de skal gjøre. Vi opplever faktisk mindre stress i løpet av arbeidsdagen nå, sier overlege og gastrokirurg Tom Nordby.

Gastrokirurgene tittet mot andre store bedrifter, både private og offentlig, da de bestemte seg for å gjøre operasjonsdriften mer effektiv.
- Vi så jo at avdelinger i det private fikk til en god flyt. Dette burde vi også få til, sier Gondal.

Alle er med

Sammen gikk medarbeidere fra ulike fagområder nøye i gjennom operasjonsforløpet. Kunne operasjonsstua være helt klar til å ta imot pasienten med det samme han eller hun kom om morgenen? Var det nødvendig at anestesi arbeidet alene når pasienten skulle få narkose, eller kunne pasienten vaskes og klargjøres inne på operasjonsstua samtidig? Og hvor mye tid ble brukt på å ringe etter kirurg når pasienten var klar?

- For å finne gode løsninger inviterte vi alle involverte til møter. Her møtte både operasjon, anestesi, renhold og kirurgisk poliklinikk. Vi gikk gjennom rutinene og ble enige om hva vi kunne endre. For å unngå en brå overgang, valgte vi å øke antall operasjoner i rolig tempo, sier Nordby.

Jobber samtidig

Den største forandringen var oppstart til faste tidspunkt og at det hele dagen skulle jobbes parallelt. Kirurgen snakker med pasienten før klokken 07.15. Deretter klargjøres pasienten med det samme.  Første inngrep starter før klokken 08.15 i mer enn 80 prosent av tilfellene.

I operasjonsstua får pasienten narkose samtidig som han eller hun vaskes før operasjon. Kirurgen er hele tiden til stede og bistår med å klargjøre til inngrepet. Under operasjonen gis det beskjed om når man beregner å kunne ta imot neste pasient. Operasjon og anestesi skal slutte samtidig. Kirurgen er også til stede når pasienten flyttes til seng. Når pasienten trilles ut, står renhold klare.

- Vi har svært effektive medarbeidere på renhold. Den foreløpige rekorden for å vaske ned hele stua, er åtte minutter, og gjennomsnitt skiftetid, det vil si at vi har ny pasient på operasjonsbordet, er 20 minutter, sier Nordby.

Samme utstyr til alle

Et viktig tiltak var også å standardisere operasjonene, det vil si alle gjør ting på samme måte. Tidligere var det ofte slik at hver kirurg for eksempel, hadde egne rutiner og valgte egne operasjonsinstrumenter. Det samme gjelder anestesi.

- Sammen har vi blitt enige om hva slags utstyr vi skal bruke, slik at utstyret alltid er det samme. Det gjelder også for nye medarbeidere og vikarer som kommer inn, sier Nordby.

- Endringene vi har gjort her, er svært vellykkete. Det er positivt for alle involverte å være en del av et team som har samme mål. Siden sykehuset i Moss er et sykehus hvor vi i utgangspunktet kun har planlagt aktivitet, har vi mulighet til å sette opp operasjonsprogrammer som er mest mulig hensiktsmessig sammensatt og som vi klarer å gjennomføre innenfor gitte rammer, sier seksjonsoverlege anestesi Knut Solbakk.

Planlagt virksomhet i Moss

Mens sykehuset på Kalnes er Østfolds akuttsykehus, er sykehuset i Moss stedet hvor det gjøres en mengde planlagte operasjoner.
 Innen gastrokirurgi møter pasienter fra hele Østfold til både små og store inngrep. Fedmeoperasjoner, operasjon for brokk eller gallestein, og planlagte tarmoperasjoner, er noen av inngrepene.