Håper å vaksinere alle før jul

De første vaksinedosene kom til Sykehuset Østfold midt i forrige uke. I løpet av tre dager ble 700 oppfriskningsdoser satt på helsepersonell med nær pasientkontakt. Nå er det åpnet for at alle ansatte i sykehuset får tilbud om en 3. dose med koronavaksine.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.12.2021
To medarbeidere i hvitt som får dose 3 av koronavaksine
Vaksinering av ansatte i sykehuset vil beskytte sårbare pasienter mot smitte.

Den første beskjeden sykehuset fikk, var at oppfriskningsdoser kun skulle gis til medarbeidere med nær pasientkontakt. 

- For å starte så raskt som mulig med å tilby disse medarbeidere koronavaksinen, begynte vi å gi dose 3 som kollegavaksinering ute i avdelingene i tillegg til faste vaksinasjonsdager, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.


Den nye meldingen fra Folkehelseinstituttet er at alle som jobber i helse- og omsorgstjenestene skal få tilbud om oppfriskningsdose. 

- Heldigvis er de aller fleste medarbeiderne i sykehuset vaksinert mot covid-19, og er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Men selv om vi er vaksinerte, kan vi bringe smitte videre. En oppfriskningsdose vil minske risikoen for å smitte pasientene våre og hverandre. Vårt mål er at alle som jobber i sykehusets enheter skal få tilbud om vaksine før jul, sier han. 

6 måneder etter dose 2

Tilbudet om kollegavaksinering i sykehuset startet 25. november. Intensiv, anestesi, operasjon og kreftavdelingen på Kalnes var først ute.

- Vi startet med medarbeiderne som jobber pasientnært og som fikk vaksine først, sier han.
For at helsepersonell skal kunne ta 3. dose, må det ha gått:

  • 6 måneder siden medarbeiderne fikk dose 2.
  • 1 uke siden de fikk influensavaksine.
Medarbeidere som tidligere har gjennomgått covid-19 og har fått 1 vaksinedose, får tilbud om oppfriskningsdose på lik linje som de som har fått 2 vaksinedoser.

Strekker seg langt

For at så mange ansatte som mulig skal få tilbud om rask vaksinering, gis vaksinen nå både som kollegavaksinering og vaksinering av bedriftshelsetjenesten på oppsatte dager. I tillegg til alle med nær pasientkontakt som har fått timeavtale, er det mulig å komme til drop-in-vaksinering for ansatte i alle deler av sykehuset.

- Vi er takknemlige for at både sykehusapoteket som trekker opp dosene, bedriftshelsetjenesten som setter vaksinene og våre egne medarbeidere strekker seg langt for at vi skal kunne nå målet om full vaksinedekning med dose 3 før jul, sier Stene-Johansen.

Torsdag morgen har Sykehuset Østfold meldt 15 innlagte pasienter med covid-19.  

- Sykehuset oppfordrer både egne medarbeidere og befolkningen til å si ja takk når de får tilbud om koronavaksine. Dette er et viktig tiltak for å hindre at flere blir alvorlig syke, sier Stene-Johansen.

Husk munnbind

Smitten er høy og økende i kommunene rundt oss, og nå skaper også den nye koronavarianten omikron usikkerhet.

- I tillegg til at vi nå vaksinerer alle medarbeidere som ønsker og kan ta vaksinen, innførte vi munnbind for alle ansatte som har nær pasientkontakt allerede 11. november. Vi har også innført påbud om munnbind for alle dagpasienter, besøkende og eventuelle ledsagere, sier fagdirektøren.

Hvis du ikke har med eget munnbind, er det tilgjengelig ved inngangene til alle lokasjonene til sykehuset rundt i Østfold.Helge Stene-Johansen

Fagdirektør Helge Stene-Johansen