Autismekurset til HABU – sjukt bra!

Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) har mottatt Sykehuset Østfolds «Sjukt bra PPO SØ»-pris for godt arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. Nå er de én av ni finalister fra Helse Sør-Øst til den regionale praksisprisen «Sykt Bra», og du kan være med å kåre vinneren onsdag 18. oktober!

Jeanette Høydahl
Publisert 16.10.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde på en trapp
Foran fra venstre: Kristin S. Breda, seksjonsleder/sosionom/familieterapeut, Marianne Fjeldstad, spesialpedagog og Mia Rafstedt, sosionom/familieterapeut. Bak fra venstre: Siw Sølyst, spesialvernepleier, Ole Hafsmo, psykologspesialist og Aina Norbom, spesialpedagog. De som ikke var på bildet, men som også deltar aktivt i PPO-arbeidet er Lisbeth Wabakken, helsesekretær og kurssekretær, og Terje Jensen, spesialvernepleier. I tillegg er flere andre inne som foredragsholdere både fra tjenesten, fra brukerne og utenfor tjenesten.

«Sjukt bra PPO SØ» er Sykehuset Østfolds lokale variant av “Sykt Bra”- praksisprisen fra regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK PPO). Hans Petter Skott Hansen, leder i seksjon opplæring i fag- og kompetanseavdelingen, forteller hvorfor HABU og deres arbeid med pasient- og pårørendeopplæring (PPO) fikk sykehusets pris:  

- HABUs hverdag er gjennomsyret av fokus på pasient- og pårørendeopplæring i gruppe, og seksjonen fortjener anerkjennelse for det fantastiske arbeidet de gjør for sin pasientgruppe og deres foreldre. Seksjonens leder, Kristin S. Breda, ser viktigheten av dette arbeidet og prioriterer PPO i en meget hektisk hverdag, og én av sekretærene har en del av sin stilling «øremerket» kurs PPO, sier Skott Hansen og gratulerer med prisen. 

Sjukt bra-prisen ble delt ut 11. oktober av Hans Petter Skott Hansen og Tone Olseng Johansen, kurskonsulent seksjon opplæring, og besto av et flott diplom og to fat med twist og kringle som ble fordelt til HABUS ansatte både i Sarpsborgklinikken og lokalene på Åsebråten.  

En gruppe mennesker i et rom
Hans Petter Skott Hansen og Tone Olseng Johansen deler ut prisen til en glad, digital gjeng fra HABU

Finalist i SyktBra 2023 – for utvikling av gode tiltak for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Sør-Øst 

HABU er én av ni finalister i Helse Sør-Øst til «Sykt Bra 2023», praksisprisen fra regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK PPO). I tillegg til mange ulike kurs, har seksjonen utviklet autismekurs for foreldre og fagpersoner til små barn som nylig har fått en autismediagnose, og det er spesielt med bakgrunn i dette kurset seksjon opplæring har nominert HABU til prisen.  ​

- Autismekurset er et utmerket tiltak i opplæring av pasienter og pårørende. Det er gledelig at HABU og autismekurset er valgt som én av 9 finalister i Helse Sør-Øst til praksisprisen Sykt Bra 2023.», sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør Sykehuset Østfold. 

Bli med og stem!

  • Du kan lese mer om alle finalistene her SyktBra finale (rkppo.no)
  • Onsdag 18. oktober kl. 1550 starter direktesendingen fra arrangementet, du kan delta på teams fra mobil eller pc (må ikke være sykehus-pc). Linken finner du her ​
  • Alle finalister vil presentere tiltaket i hvert sitt 3 minutters speedforedrag, og du vil kunne stemme på din favoritt rett etter presentasjonene (ca. kl. 16.40). Alle kan avgi 1 stemme  
  • Prisen på kr. 10000,- går til det tiltaket som får flest stemmer. Dersom to skulle få like mange stemmer, deles prisen. 
  • Prisen deles ut på konferansen “Hvordan styrke pasienter og pårørendes helsekompetanse» som arrangeres av Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, brukerrådsrepresentant i Helse Sør-Øst, Lovisenberg, Diakonhjemmet, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. 

     

Autismekurset

​Det er stort behov for kurs og kunnska​​p om autisme blant​​​ foresatte og fagpersoner, og HABU har opplevd økende pågang med utreding av autisme.  

Da det ikke var praktisk gjennomfør​bart å gi individuell opplæring til hver enkelt som trengte det, utviklet de for halvannet år siden autismekurset som en pårørendeopplæring i gruppe.  

Kurset «Autismekurs for foreldre og fagpersoner til små barn som nylig har fått en autismediagnose» består av fem kursdager over fem uker, og foreldrene blir henvist til kurset som en del av oppfølgingen. Fire av kursdagene er for foreldre, og en dag er for fagpersoner i barnets barnehage. Kurset tar for seg ulike temaer – og alle dager består av innlegg fra fagpersoner, erfarne brukerrepresentanter og det satt av tid til erfaringsutveksling.