Gul beredskap i Sykehuset Østfold

Det er svært stor pågang av pasienter til Sykehuset Østfold. Både medisinske og kirurgiske døgnområder har overbelegg. Beredskapsledelsen har besluttet å heve beredskapsnivået til gult med virkning fra tirsdag 10. januar klokken 16.00.

Publisert 10.01.2023
Sykehuset Østfold Kalnes

Tirsdag morgen hadde sykehuset et overbelegg på 83 pasienter. 25 av pasientene er plassert på korridor. Mange av pasientene har luftveisinfeksjoner, som covid-19, influensa og RS, som krever smitteisolering. Det er også mange pasienter med bruddskader etter fall. Samtidig med stor pågang av pasienter har sykehuset fortsatt høyt sykefravær blant medarbeidere.

- Det samlede presset på sykehuset er nå høyt, og gul beredskap innebærer at vi må ytterligere styrke de områdene i sykehuset der presset er høyest, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Det arbeides nå med å omdisponere personell i sykehuset dit hvor behovet er størst. Det kan innebære reduksjon i planlagt virksomhet. Det vil si at pasienter som har en timeavtale på sykehuset, kan få timen sin utsatt.

- Pasienter som får timen sin utsatt vil bli varslet av sykehuset. Alle andre skal møte til timen sin som normalt.

Besøksrestriksjonene i sykehuset opprettholdes.

Alt besøk i sykehuset, må avtales på forhånd med det aktuelle døgnområdet. Vi minner om at alle besøkende til sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjoner må benytte munnbind.  

Besøk- og kontaktinformasjon