Grønn beredskap i Sykehuset Østfold

Mandag 2. januar klokken 14.00 går Sykehuset Østfold i grønn beredskap. Årsaken er stor pågang av pasienter som trenger smitteisolering og presset dette medfører på romkapasiteten.

Publisert 02.01.2023
Bilde av sykehuset på Kalnes

Sykehuset Østfold har gjennom flere uker hatt stor pågang av pasienter. Dette har vært håndtert innenfor rammene for ordinær drift. Mandag morgen hadde sykehuset 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til. Det var registrert 24 pasienter med influensa og 28 pasienter med covid-19. Det høye antallet pasienter, som krever isolering fordi de har infeksjonssykdommer som influensa eller covid-19, krever nå nye tiltak. Samtidig er det høyt sykefravær (10,35 prosent) blant medarbeidere i sykehuset.

Hege Gjessing
- Nå er det behov for å sette inn ekstraordinære tiltak som tilsier at sykehuset er i grønn beredskap, sier administrerende direktør Hege Gjessing.
Det betyr i første rekke at sykehuset bemanner opp flere senger til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, og henter ressurser til dette fra den planlagte virksomheten. Det vil si fra poliklinikk o.l. 

- Det kan bety at pasienter som har en ordinær timeavtale, som f.eks. en etterkontroll, kan få sin time utsatt. Om du har time på sykehuset, så skal du møte som normalt med mindre du har fått annen beskjed fra oss, sier Gjessing.

​Besøksrestriksjoner

Sykehuset ser seg nødt til å begrense besøk til sengepostene til et minimum i den pressede situasjonen. 

- Vi har mange pasienter som må ligge på korridor, og det er mye smitte i samfunnet. Med mindre besøk vil vi redusere smitterisikoen i sykehuset, sier Gjessing.

Besøk må avtales på forhånd med det aktuelle døgnområdet.

Vi minner om at alle besøkende til sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjoner må benytte munnbind.