Gratulerer med publikasjonspris!

I 2022 bidro medarbeidere i Sykehuset Østfold til hele 126 vitenskapelige artikler. – Dette er imponerende, sier forskningssjef Waleed Ghanima. På sykehusets forskningsseminar ble det kåret tre vinnere av sykehusets publikasjonspris.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.06.2023
Vinnerne av publikasjonsprisen
F.v. Marius Molund, Petter Pettersen, Gabriela Hjell og Airazat Kazaryan.

​I sykehuset forskes det innen en rekke fagfelt, og resultater blir publisert i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

- Vår mål er å være blant de beste ikke-universitetssykehusene på forskning. Vi er stolte av hvor mange viktige artikler forskerne våre produserer, som har stor betydning for framtidens pasientbehandling, sier Ghanima.

Publikasjonsprisen deles ut under sykehusets årlige forskningsseminar. Prisen skal skape positiv oppmerksomhet og synliggjøring av resultatene fra forskningsprosjektene ved sykehuset.

De tre vinnerne av publiseringsprisen:
Marius Molund og Petter Pettersen fra ortopedisk avdeling sammen med de andre forfatterne av artikkelen “Proximal Fifth Metatarsal Fractures: A Retrospective Study of 834 Fractures With a Minimum Follow-up of 5 Years”.
Denne artikkelen er publisert i et nivå 2 tidsskrift med mange medforfattere fra SØ. Dette sier noe om at forskningsmiljøet er etablert med kompetanse til å gjennomføre god forskning på egen hånd og representerer ambisjonen i forskningsstrategien om å skape robuste forskningsmiljøer.

Gabriela Hjell fra psykiatrisk avdeling, forsker på biologien knyttet til alvorlige psykiske lidelser. Hjell tildeles stimuleringspris da hun har utmerket seg i 2022 med totalt 8 artikler, hvorav en artikkel der hun er førsteforfatter. Dette viser at det er mulig med høy produksjon selv om man fortsatt er i doktorgradsløpet med gode nettverk som fundament.

Airazat Kazaryan fra kirurgisk avdeling forsker i hovedsak på ulike behandlingsformer for tykktarms- og endetarmskreft. Kazaryan tildeles stimuleringspris da han har utmerket seg i 2022 ved publikasjon av 5 artikler, hvorav på tre av dem er han sisteforfatter. Dette er noe som krever en stor mengde jobb og nettverksbygging, som Kazaryan har utført uten dedikert forskningstid.​​

Waleed Ghanima under seminaret

I løpet av to dager får tilhørerne bred kunnskap om forskningen i Sykehuset Østfold. Her forteller forskningssjef Waleed Ghanima om sykehusets forskningsstrategi.