Gratulerer med årets forbedringspris!

Sykehuset Østfolds forbedringspris for 2023 er tildelt seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved overlege Torjus Wester, for arbeidet med å forbedre behandlingen av trykksår.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.09.2023
Sist oppdatert 04.10.2023
En gruppe mennesker som holder et innrammet bilde
F.v. administrerende direktør Hege Gjessing, overlege Torjus Wester og klinikksjef Liv Marit Sundstøl.

- Vinneren har mobilisert et stort faglig og menneskelig engasjement for en sårbar pasientgruppe på tvers av seksjoner, avdelinger og klinikker, sa administrerende direktør Hege Gjessing da hun overrakte prisen i plenumssalen på Kalnes i dag fredag 22. september.

Overlege Wester kan ta med seg diplom, blomster og en pengepremie tilbake til seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi i Moss.
- Det viktigste for meg er at vi alle blir mer bevisste, slik at vi behandler disse pasientene på en bedre måte. Å vinne prisen var veldig overraskende, sier han.

Mange myter

Trykksår skyldes langvarig belastning på et hudområde med bein under, som gjør at blodsirkulasjonen blir dårlig og underhudsfett og muskler dør. Sykdommen kan gi store smerter og kan gå hardt utover pasientens livskvalitet.

I følge prisvinneren er dessverre mytene om trykksår mange som at såret gror av seg selv med avlastning og godt stell, at pasienten kommer til å få nye sår, så det er liten vits i å operere dem, og myten om at man må være i ganske god almenntilstand for å ha nytte av operasjonen. 

- Jeg tror at alt for få pasienter med trykksår får den behandlingen de trenger. Med riktig behandling oppnår vi gode resultater, sier han.

Lite å tape, mye å vinne

Det er ikke uvanlig at alvorlige trykksår opereres av uerfarne leger på kveld eller natt i norske sykehus, og ofte må pasientene opereres flere ganger fordi man er redd for å fjerne for mye av vevet. Man tør heller ikke prøve å reparere det «en gang for alle».

- Dette er sårbare pasienter som absolutt bør behandles av erfarne kirurger, og man bør vurdere om såret kan repareres endelig i en operasjon. Min erfaring er at vi risikerer lite ved å prøve det, men at vi har mye å vinne. Mellom 85 og 90 prosent av pasientene vi har operert med rekonstruksjon har tilhelet, sier han.

Viktig vurdering

I Sykehuset Østfold begynner tilbudet å bli kjent, og stadig flere avdelinger kontakter plastikk-kirurgisk seksjon om pasienter med trykksår som både kommer inn akutt og som får trykksår under oppholdet.

- Da har vi et mål om å vurdere dem og legge en behandlings- og oppfølgingsplan i løpet av få dager. På denne måten reduserer vi antall operasjoner til et minimum, og nødvendige tiltak som avlastning, sårstell og eventuell utredning igangsettes.

Samarbeid om pasienten

Mange pasienter med trykksår kan få hjelp også uten operasjon. Sykehusets direkte kontakt med kommunehelsetjenesten som steller og kjenner pasientene, gir kompetanseheving hos helsepersonellet. For pasienter som henvises til planlagt behandling på grunn av nye trykksår, gjøres ofte første gangs vurderinger av plastikk-kirurg via telefon eller video, med tilsendte bilder.

- På bakgrunn av denne konsultasjonen, kan nesten alltid en behandlingsplan igangsettes. Med veiledning og tett oppfølging av oss, slipper mange av pasientene å komme til sykehuset, sier han.

Årlig pris

​Fem nominerte presenterte sitt forbedringsarbeid før forbedringsprisen 2023 ble delt ut i dag.
- Jeg er stolt over å dele ut prisen. Vi har hørt veldig gode innlegg om veldig overbevisende arbeid. Dette er forbedringsarbeid som har stor betydning for pasientene, og arbeidet deres er også viktig og inspirerende for hele sykehuset, sier Gjessing som innførte forbedringsprisen i Sykehuset Østfold i 2019.

Prisens formål er å løfte frem og synliggjøre godt og systematisk forbedringsarbeid, med godt dokumenterte resultater, blant sykehusets avdelinger og seksjoner. Forbedringsprisen skal motivere til å fortsette forbedringsarbeidet, og vise fram alt det gode forbedringsarbeidet som pågår i sykehuset og anerkjenne og gi honnør for innsatsen til alle som jobber med dette.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Det foregår veldig mye godt forbedringsarbeid i hele sykehuset. ​I år var akuttmottaket, øre-nese-halsavdelingen, BUPP Fredrikstad, intensivavdelingen/avdeling for anestesileger, og seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi​ nominert til forbedringsprisen. F.v. Hege Gjessing, Naylah Sørli, Eirik Mathisen, Hedda Halvorsen Lauvås, Torjus Wester, Corinna Maintz og Eivind Z. Berg.