Gratulerer intensiv!

Intensivavdelingen vant, i knivskarp konkurranse med kreftavdelingen og ortopedisk avdeling, Forbedringsprisen 2022 i Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal
Publisert 07.11.2022
Intensivavdelingen
Stolte medarbeidere i intensivavdelingen i Sykehuset Østfold mottok Forbedringsprisen 2022.

 - Forbedringsprisen 2022 gis for et arbeid som er rettet mot en utsatt pasientgruppe, der risikoen er høy og kvaliteten i tjenesten er avgjørende, sa administrerende direktør Hege Gjessing. ​

Det er intensivavdelingens systematiske arbeid for å redusere legemiddelfeil som belønnes med Forbedringsprisen 2022. Prisen ble overrakt under en markering i Plenumsalen i Sykehuset Østfold Kalnes tirsdag. Der presenterte alle tre finalister sine arbeider.

- Legemiddelfeil har potensial for å kunne påføre pasienter store skader, og står for en betydelig andel av feil i sykehus. Forbedringsarbeidet er gjennomført på en grundig og metodisk måte, som har gitt økt kunnskap og endret praksis med økt pasientsikkerhet som resultat, sa Hege Gjessing under overrekkelsen av prisen.

- Det er en stor ære å få dele ut Forbedringsprisen. Forbedringsarbeid er helt avgjørende for at sykehuset for å ha god kvalitet. Det var flott og inspirerende å høre innleggene fra alle kandidatene. De forteller godt om hele endringsprosessen. Fra de ser at noe må gjøres, til de tar det viktige valget å gjøre noe og til de jobber seg fram til gode resultater. Jeg skjønner at det har vært lange møter for juryen, sa Gjessing.

Avdelingssjef Linda Haukeland og assisterende avdelingssjef Anne Karine Roos presenterte arbeidet avdelingen har gjort. Det begynte med en viktig erkjennelse.

- Etter å ha gått gjennom avviksmeldingene fra de siste to årene, så vi at legemiddelhåndtering og mangelfull dobbeltkontroll var en gjenganger hos oss. Det var ikke bra siden vi jobber med en spesielt sårbar pasientgruppe og potente legemidler, sa Haukeland.

Avdelingen bestemte seg for å tak i problemet, og starte et forbedringsarbeid.

- Vi analyserte de innmeldte avvikssakene og så et sammensatt bilde av ufullstendige eller lite oppdaterte prosedyrer, prosedyrer som ikke ble fulgt, manglende opplæring og ulik kompetanse blant sykepleierne. Det var ingen god kultur for legemiddelhåndtering. Dette ledet til at vi risikovurderte hele området for legemiddelhåndtering, sa Anne Karine Roos.

Intensivavdelingen gikk så i gang med å revidere prosedyrene.

- Her oppdaget vi at noen av sykehusets overordnede prosedyrer for legemiddelhåndtering også hadde mangler og var modne for revidering. Vi koblet blant annet på juridisk avdeling for å kontrollere at prosedyrene var i tråd med lov og forskrift. Et eksempel er hvilke kriterier må være tilstede før man kan avvike fra regelen om dobbeltkontroll, sa Roos.

Medarbeiderne fikk opplæring i nye prosedyrer, og med økt fokus på legemiddelhåndtering har avvikene gått ned.
- Vi kan dokumentere 70 prosent færre avvik som skyldes manglende dobbeltkontroll, sa Roos og Haukeland.

Resultatene la juryen merke til, og de skriver i sin begrunnelse:
Forbedringsarbeidet er gjennomført på en grundig og metodisk måte. Arbeidet har resultert i en felles forståelse for både legemiddelhåndtering og viktigheten av dobbeltkontroll. Gjennom meningsfulle indikatorer og aktiv bruk av målinger har avdelingen samlet erfaringer og opparbeidet ny kunnskap som igjen har ført til at sykehusets overordnede rutiner er revidert. Det betyr at endringen i årene som kommer vil bidra til en bedre helsetjeneste for svært mange pasienter.  

Finalistene til Forbedringsprisen

Tre avdelinger var finalister til forbedringsprisen. Fra venstre Anne Karine Roos og Linda Haukeland i intensivavdelingen, Eva Tveter i døgnområde 6 ortopedi, Therese Bjørneby og Elisabeth Nilsen Holm i kreftavdelingen og administrerende direktør Hege Gjessing.