Gratulerer!

I løpet av 2021 ble det publisert hele 121 nye vitenskapelige artikler som medarbeidere i Sykehuset Østfold har bidratt til. På sykehusets forskningssemiar ble det kåret tre vinnere av sykehusets publikasjonspris.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 20.05.2022
Sist oppdatert 25.05.2022
Vinnere av publikasjonsprisen
Fra venstre Anbjørg Rangberg for forskningsgruppen molekylærbiologi forsknings- og kompetansegruppe, Ann-Chatrin Leonardsen, og Waleed Ghanima for forskningsgruppe Trombose og hemostase.

Forskerne våre fortsetter å publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, og på sykehusets årlige forskningsseminar er utdeling av publikasjonsprisen en fast post. Prisen har til hensikt å skape positiv oppmerksomhet og synliggjøring av resultatene fra forskningsprosjektene ved sykehuset.

De siste årene har prisen blitt basert på at noen publikasjoner skiller seg ut ved at de er antatt i prestisjefylte tidsskrift, ofte med høy impact faktor, samt for å stimulere unge forskere som har prestert bedre enn forventet i form av mange og/eller gode artikler på et tidlig stadium i karrieren.

I år ønsker forskningsavdelingen å rette fokus mot forskningsgruppene som helhet, og har valgt å tildele publikasjonspris til to av gruppene som skiller seg særlig ut i både antall publikasjoner totalt i 2021 og antall publikasjoner i nivå 2 tidsskrift. ​

De tre prisvinnere er:

• Ann-Chatrin Leonardsen har produsert totalt 9 publikasjoner i 2021 hvorav en er i et nivå 2 tidsskrift. Mengden publikasjoner vitner om betydelig innsats og publikasjonene er av høy kvalitet. Leonardsen har en betydelig forskningsproduksjon og er i tillegg pådriver for mange prosjekter som startes opp ved sykehuset.

• Forskningsgruppe Trombose og hemostase ledet av Waleed Ghanima utmerker seg som gruppen med flest publikasjoner totalt og flest publikasjoner i nivå 2 tidsskrift. Gruppen har totalt 22 artikler i 2021.

• Forskningsgruppen molekylærbiologi forsknings- og kompetansegruppe ledet av Christine M. Jonassen utmerker seg som gruppen med nest flest publikasjoner i 2021 hvorav fire publikasjoner er i nivå 2 tidsskrift. Totalt publiserte gruppen 19 artikler i 2021. Til sammen står disse to gruppen for om lag 40 prosent av alle forskningspublikasjoner ved sykehuset i 2021.