Godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg avvikles

Godkjenningsordningen for Fritt behandlingsvalg avvikles 1. januar 2023.

Publisert 15.12.2022
Logo for helseøkonomiforvaltningen HELFO

​Du kan lese mer om hva dette betyr hos HELFO og Helsenorge.no

HelseNorge - For brukere 

Helfo - For helseaktører