Gode resultater for behandling av akillessmerter

Kirurgisk forlenging av sene gir oppløftende resultater for pasienter med kroniske akillessmerter. 28 av 30 pasienter i studien er fornøyd med resultatet.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.11.2016
Sist oppdatert 09.05.2017
Et par menn i hvite skjorter

​Overlegene Marius Molund og Fredrik André Nilsen ved ortopedisk avdeling fot og ankelseksjonen i Sykehuset Østfold, står bak forskningsartikkelen om gastrochemiustenotom, som er den største studien som er publisert om denne kirurgiske metoden som behandling av kroniske akillessmerter.

Begge overlegene har bakgrunn fra fot og ankelseksjonen ved OUS Ullevål før de begynte i Sykehuset Østfold. Både Molund og Nilsen er PhD-kandidater ved Universitetet i Oslo med forskningsprosjekter innenfor fot- og ankelkirurgi, og artikkelen om kirurgisk behandling av akillessmerter er valgt ut som månedens forskningsartikkel i september.

-Mine prosjekter går i stor grad på bruk av metoden gastrocnemiustenotom, som er det denne artikkelen handler om. Fredriks studier fokuserer på behandling av diabetes fot. Alle disse studiene gjøres i samarbeid med OUS, opplyser Molund.

Ulike kirurgiske metoder

Smerter i akillessenen er en vanlig tilstand som kan gi betydelig plager og funksjonsnedsettelse. Flesteparten av de som får dette blir helt bra igjen av seg selv eller med behandling av fysioterapeut. For enkelte pasienter vedvarer imidlertid plagene, og kirurgisk behandling kan være aktuelt.


Typiske funn ved tilstanden er smerter og fortykkelse over nedre del av akillessenen, og tilstanden kalles da med fellesbetegnelsen achillestendinopati. Dette må imidlertid ikke forveksles med smerter i senens innfesting mot hælbeinet som er en annen tilstand og behandles på en annen måte.

Kirurgiske behandlingsmetoder har variert opp gjennom årene, og alle fokuserer på å løse problemet lokalt i den smertefulle senen. Imidlertid er tilstanden sannsynligvis forårsaket av langvarig overbelastning og man gjør således ingenting med de utløsende årsaker.

De siste årene er det publisert flere små artikler om seneforlengelse som behandling av forskjellige overbelastningslidelser i fot og ankel. Akillessenen dannes av to muskler i leggen. Stramheten i akilles ved disse tilstander sitter nesten alltid isolert til den ene av disse, den såkalte gastrocnemiusmuskelen. Dermed er det mulighet for å gjøre forlenging av kun senen til gastrocnemius og oppnå redusert drag og belastning på selve akillessenen uten å tape fraspark.

Tilfreds og smerte

I oppfølgingsstudien av pasienter med langvarige kroniske akillessmerter behandlet med kirurgisk forlenging av senen til gastrocnemiusmuskelen, er pasientene undersøkt med tanke på tilfredshet med resultat og smerte. Resultatene er meget oppløftende. 28 av 30 pasienter er fornøyd med resultatet. Pasientene ga poeng via såkalt klinisk scoringsskjema etter behandling, og av 100 oppnåelige ble det en score på 91,4 poeng.

-Pasientene angir sin smerte i benet før operasjon til 7,5 på en skala fra 0 til 10 og etter operasjon til 0,8 på samme skala. Funksjonelle tester viste ikke dårligere funksjon i det opererte benet med tanke på styrke, spenst eller utholdenhet sammenlignet mot frisk side. To pasienter hadde en komplikasjon etter operasjonen, 1 av disse med nerveskade og dårlig funksjonelt resultat.

Viktig med fokus

Forskningsaktiviteten ved ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold er økende, og det legges til rette for forskning i avdelingen.

- Det er gledelig å se at tre av stipendiatene ved ortopedisk avdeling forsker rundt beslektede tema /problemstilling. Denne typen fokus gir synergi og legger til rette for å bygge opp robuste forskningsmiljøer. Utviklingen i er lovende, og vi tror disse vil kunne etablere en konkurransedyktig forskningsgruppe i fremtiden, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Molund og Nilsens artikkel ble valgt ut blant i alt syv publiseringer i september. Selv om det vil være behov for en større klinisk studie for sikkert å fastslå at metoden er den beste kirurgiske behandlingen av denne tilstanden, fremstår resultatene fra studien bedre enn resultatene fra studier som bruker andre kirurgiske metoder for behandling av slike tilfeller.

Her finner du artikkelen:

(Molund, Marius, Lapinskas, S.R., Nilsen, Fredrik André, Hvaal, K.H. (2016). Clinical and Functional Outcomes of Gastrocnemius Recession for Chronic Achilles Tendinopathy. Foot & Ankle International. [Epub Ahead of Print]. http://dx.doi.org/10.1177/1071100716667445