God oppstart for innovasjonssamarbeid

Medarbeidere fra Sykehuset Østfold og de tre andre prosjektene som får millionstøtte fra Innovasjon Norge, var nylig invitert til kick off i Oslo. - Et flott startskudd for innovasjonspartnerskapet, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.10.2017
Sist oppdatert 04.12.2017
Medarbeidere fra Sykehuset Østfolds innovasjonsprosjekt
Fra v. Glenn Løvli Fredriksen, Øivind Riis, Vivi Haaheim, Cecilie Vitting, Kristian Haug-Årseth, Per Michaelsen (Inven2), og Ingunn Olsen. Foto: Sykehuset Østfold

​Innovasjonspartnerskap er en ny ordning som skal gjøre det enklere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle nye løsninger som ikke finnes i markedet fra før. 23 prosjekter konkurrerte om å komme gjennom nåløyet før sommeren, og fire prosjekter, deriblant Sykehuset Østfolds innovasjonsprosjekt på pasientens helsetjeneste, nådde opp.

- Innovasjon Norge jobber for å skape vekst og utvikling innen næringslivet, og har tatt fatt i samfunnsutfordringer som ble til muligheter. Vi vil ha smarte samfunn. De prosjektskissene dere har presentert, svarer på utfordringer og muligheter, uttalte direktør Per Annar Lilleng i Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold da han ønsket velkommen.

Representantene fra de nye innovasjonspartnerne fikk en rask innføring i hva de kan forvente i samarbeidet, og Mona Skaret som er direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge, erklærte at hun har store forventninger.
- Disse prosjektene har muligheter til å skape løsninger i toppklasse. Vi skal heie på dere og hjelpe dere, sier Skaret.

Les også: Gullkantet partnerskap med Innovasjon Norge

Arbeidsmøte

Med oppstartssamlingen sist uke var hensikten å gi de nye innovasjonspartnerne fra Sykehuset Østfold, Statens Vegvesen, Bergen kommune, Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus og Oslo kommune, en felles innføring i veien videre. Mesteparten av dagen var lagt opp som et arbeidsmøte, hvor rådgivere møtte gruppene til hvert prosjekt og ga tips, råd og muligheten til å stille spørsmål. Hvordan prosjektet skal drives fremover, juridisk rammeverk, kartlegging av behov og markedsdialog samt budskap og kommunikasjon, var temaer som ble tatt opp.

Prosjektene til Sykehuset Østfold og C3 er begge knyttet til utfordringer innen helse, mens Bergen kommune ønsker innovative og smarte løsninger for å drifte og forvalte kommunale bygg, og Statens Vegvesen nye og smarte løsninger for å øke brannsikkerheten i norske veitunneler.

- Dette var en givende dag og et flott startskudd for innovasjonspartnerskapet. Det var gøy å få lære mer om prosessen vi har foran oss, mener Sykehuset Østfolds innovasjonssjef Ingunn Olsen. Kollegaer fra IKT, kreftavdelingen, innovasjon og innkjøp i Sykehuset Østfold, deltok også på oppstartsmøtet.

Nytt regelverk

Statssekretær Lars Jacob Hiim fra Nærings- og fiskeridepartementet fikk også en kjapp presentasjon av de fire prosjektene. Han fortalte dessuten kort om nytt regelverk som gjør det mulig å eventuelt kjøpe en utviklet løsning uten ny konkurranse.
Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet vil fremover bidra med kompetanse, ressurser og veiledning til prosjektene. Ved hjelp av tilskudd åpnes muligheter for at flere små bedrifter og private virksomheter  kan være med i arbeidet med å utarbeide nye løsninger.

- SØ har med dette prosjektet fått et viktig samfunnsoppdrag med å løse en gedigen utfordring. Vi har mye kompetanse og erfaring innovasjonsarbeid, og gleder oss til å ta fatt, sier Olsen.

 

Statssekretær Lars Jacob Hiim og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge
Statssekretær Lars Jacob Hiim og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Foto: Sykehuset Østfold