God innsats i nasjonalt mesterskap

Ambulansemedarbeidere fra Sykehuset Østfold gjorde en solid innsats i det nasjonale ambulansemesterskapet EMS Norway, og endte på 4. plass.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 02.09.2022
En gruppe mennesker iført røde uniformer
Vanessa A. Sulaiman Vangen, Ida Caroline Karlsen, Tina Arud og Kjell Gunnar Syversen i teamet fra Sykehuset Østfold.

​​- De har gjort en strålende innsats, roser avdelingssjef Merete Storli Tveit i prehospital avdeling.​

I løpet av to dager har prehospitale ambulansemedarbeidere fra ulike deler av landet vært samlet i Oslo for å vise og konkurrere i den kompetansen de sitter på.

Realistisk scenario
Totalt 13 lag deltok, og selv om SØs medarbeidere ikke nådde topp tre, fikk de flest poeng og var best lag av de øvrige deltakerne.
Vanessa Aleksandra Sulaiman Vangen, Tina Arud, Kjell Gunnar Syversen og Ida Caroline Karlsen (reserve) utgjorde teamet fra Østfold.​

De måtte gjennom ulike case-scenarioer i fullskala simulering, og det ble lagt vekt på å gjøre situasjonene så realistisk som mulig. Forhåndsdefinerte kriterier og momenter knyttet til hvert enkelt scenario ble vurdert i evaluering og poengscore. I tillegg til de konkrete medisinske og operative tiltakene som ble gjort, kunne også kommunikasjon, samhandling og teamledelse være evalueringsmål som ble vektlagt.​

Teamet fra Sykehuset Østfold.