Gjør ære på egne forskere

Ved Sykehuset Østfold er det høy forskningsaktivitet. Forskningsavdelingen har tildelt tre publikasjonspriser til forskere som er med på å skyve fagfeltet fremover, øke kunnskapen og bedre pasientbehandlingen.

Ina Hermansen Wister
Publisert 08.07.2021
Sist oppdatert 23.03.2022
Waleed Ghanima
Forskningssjef Waleed Ghanima ved Sykehuset Østfold.

Forskningsprosjektene skiller seg ut ved at de er publisert i prestisjefylte tidsskrift. 
Vi ønsker å stimulere forskere som har prestert bedre enn forventet i form av gode artikler, også på et tidlig stadium i karrieren, sier forskningssjef Waleed Ghanima ved Sykehuset Østfold.​

Ole-Christian Rutherford

Ole-Christian Rutherford

Ole-Christian Rutherford driver registerforskning ved å bruke nasjonale helseregistre, og forsker på effekt og sikkerhet ved bruk av blodfortynnende midler (antikoagulantia) hos pasienter med atrieflimmer. 

Rutherford har fått tildelt en publikasjonspris for førsteforfatterskap på artikkelen «Comparison of dabigatran, rivaroxaban and apixaban for effectiveness and safety in atrial fibrillation; a nationwide cohort study” European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy 6(2):75-85.

Rutherfords artikkel er en del av hans doktorgradsarbeid. Det er den artikkelen med høyest «impact factor» av fjorårets publikasjoner med forfattere fra Sykehuset Østfold på første eller siste plass i forfatterrekken. Impact factor sier noe om kvaliteten av forskningen. 

- I tillegg representerer arbeidet et steg mot den strategifestede ambisjonen om å øke kompetansen på analyse av store datasett og registerforskning. Videre har Rutherford etablert et samarbeid med viktige ressurspersoner for videre forskning på feltet, noe som er med på å skyve fagfeltet fremover, sier Ghanima.

Brita Fosser Olsen

Brita Fosser Olsen

Brita Fosser Olsen ved intensivavdelingen har fått tildelt en publikasjonspris for samlet bidrag i 2020. Artiklene omhandler fagområdet intensivmedisin og flere av artiklene omhandler smerte i forhold til intensivpasienter.

– Vi ønsker og fremme den mengden arbeid hun har gjort, sier Ghanima. Fosser Olsen ble nominert for hennes fem publikasjoner hvorav to som førsteforfatter, to som sisteforfatter og en artikkel i nivå 2 tidsskrift.

I begrunnelsen fra forskningsavdelingen står det at Fosser Olsen viser at hun utnytter forskningstid og kompetanse i god balanse mellom utførende og veiledende virksomhet samtidig som hun benytter seg av samarbeid med gode forskningsmiljøer utenfor Sykehuset Østfold.

Anne Julsrud Haugen, Lars Grøvle og Eivind Hasvik har fått adressert en publikasjonspris i fellesskap. 
- Dette er et resultatet av god laginnsats, sier Ghanima.

Artikkelen omhandler ryggsmerter, mer spesifikt smerter fra skiveprolaps. Hasvik er førsteforfatter på artikkelen “Pinprick and light touch are adequate to establish sensory dysfunction in patients with lumbar radicular pain and disc herniation” Clinical Orthopaedics and Related Research 1-13.

Artikkelen utmerker seg ved at den er publisert i et nivå 2 tidsskrift og «open access», noe som øker tilgjengeligheten av forskningen. I tillegg har artikkelen kun forfattere fra Sykehuset Østfold, og sier noe om at forskningsgruppen er etablert med kompetanse til å gjennomføre god forskning på egenhånd. 

- Dette representerer ambisjonen i forskningsstrategien om å skape robuste forskningsgrupper, sier Ghanima.

Anne Julsrud Haugen, Lars Grøvle og Eivind Hasvik

Anne Julsrud Haugen, Lars Grøvle og Eivind Hasvik