Gir mestringshjelp til foreldre

Å få et barn med funksjonsnedsettelse gjør noe med hele familien. Denne uka har flere foreldre fått etterlengtet kurs med faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 31.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Bilde fra starthjelpskurs
Laila Strand Nilsen (Sarpsborg kommune), Lisbeth Wabakken (seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold), Nina Bakkefjord (brukerrepresentant) og Mia Marie Rafstedt (seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold).

​Det å få et barn med ekstra bagasje er en stor livsomveltning. Foreldrenes omsorgsoppgave blir annerledes, og hele familien påvirkes.


- Barn har det aller best hvis foreldrene får den støtten de bør ha, påpeker psykologispesialist Torun M. Vatne. Hun var en av flere foredragsholdere som denne uken deltok i opplæringstilbudet Starthjelp, som for første gang gjennomføres i samarbeid mellom Barne- og ungdomshabiliteringen i Sykehuset Østfold, brukerrepresentanter og kommunehelsetjenesten.
Gjennom fire dager i høst med ulike temaer, er målet å gi foreldrene nyttig informasjon og muligheten til erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon.

God respons

Kursansvarlig er familieterapeut Mia Marie Rafstedt fra seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold. Interessen for å være med har vært stor, og rundt 20 foreldre til barn med blant annet Down syndrom, cerebral parese, autisme og Williams' syndrom, var denne uken samlet to dager i Varteig rådhus. Rafstedt er godt fornøyd med responsen så langt, og håper de kan gi tilbudet til flere.

Familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre.

- Foreldrene trenger dette. Det er første gang vi gjennomfører Starthjelp, og det har allerede gitt utrolig god respons. Men så har det jo også vært et ønske fra målgruppen om å få til et slikt tilbud, sier Laila Strand Nilsen i Sarpsborg kommune.


Latter og tårer

I løpet av den første kursdagen fikk deltakerne høre mer om hvilke tilbud koordinerende enhet i kommunen, NAV, samt barne- og ungdomshabiliteringen kan tilby, samt lytte til brukerrepresentanters erfaringer og opplevelser i møte med hjelpeapparatet.


Dag to hadde tema familieliv hvor det var både faglig innhold og foreldreinnlegg. Med alt fra gode råd fra andre foreldre i samme situasjon, møter med foreldre, søsken og besteforeldre til barn med nedsatt funksjonsnedsettelse, ble det en emosjonell dag som fikk frem både latter og tårer.

Å skape en ramme rundt kurset som gjør at foreldrene føler at de kan gå inn i en felles boble og dele erfaringer og vise følelser rundt det å være foreldre til barn med spesielle behov, har vært viktig.
- Den muligheten har de ikke i hverdagen, og det kan oppleves ensomt. Her opplever de å være det i et fellesskap, sier Nilsen, og håper også foreldrene knytter nye kontakter.

Stian og Elisabeth Skauen
​​Stian og Elisabeth Skauen er foreldre til Ludvig (snart 4) som har Down Syndrom.


Nyttig møte med andre

- Disse dagene har virkelig satt følelsene i sving, medgir Stian Skauen.
I desember for snart fire år siden, ble han og Elisabeth Skauen foreldre til vesle Ludvig. Beskjeden om at sønnen har Down syndrom ble på en måte satt på vent, siden han ble født med tett tarm og hull i hjertet.

Foreldrene til Ludvig føler de har fått god hjelp på veien, av både kommunehelsetjeneste og barne- og ungdomshabiliteringen. Likevel, det er mye å huske på, i en hverdag som er langt mer uforutsigbar og utfordrende enn for foreldre flest.

- Vi har fått en del ny informasjon, og har også fått noen påminnelser. Dessuten er det utrolig fint å få muligheten til å møte andre foreldre i samme situasjon, sier Stian Skauen.
- Selv om de har barn med andre funksjonsnedsettelser, er det mye å lære av det. Jeg føler at vi snakker samme språk, sier Elisabeth Skauen.

​​Fakta om starthjelp
  • Målet med starthjelp er at foreldre som har barn i alderen 0 til 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.
  • Starthjelp er et forebyggende og helsefremmende gratis kurstilbud for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne eller som er langvarig syke
  • Starthjelp er et nasjonalt lærings- og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Opplæringstilbudet i Østfold er et samarbeid mellom seksjon barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og brukerrepresentanter