Gir barn et bedre møte med sykehuset

Et barnevennlig rom og nye retningslinjer for leger og sykepleiere i akuttmottaket, skal gjøre møtet med sykehuset mindre skremmende for de yngste pasientene.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 03.11.2023
Sist oppdatert 20.12.2023
En gruppe mennesker i hvite labfrakker
Medarbeidere i akuttmottaket har innredet et rom hvor de yngste pasientene kan få behandling.

I Sykehuset Østfold Kalnes er det et eget akuttmottak for barn og unge som kommer til sykehuset med medisinske problemstillinger. Her er medarbeiderne vant til å forholde seg til engstelige små og arealene er godt tilrettelagt.

Men barn og unge som har behov for vurdering av kirurg, kommer ikke til barne- og ungdomsklinikken. De kommer til somatisk akuttmottak hvor de fleste pasientene er voksne.

- Vi bestemte oss for å tenke nytt for hvordan vi skulle ta imot og behandle barn.  For noen barn er dette deres første møte med sykehuset, og vi må gjøre hva vi kan for å trygge både barn og de pårørende, sier avdelingssjef Bente Stangeland.

Nå står et barnerom i akuttmottaket ferdig innredet og det er blant annet utarbeidet en ny mottaksprosedyre som er felles for kirurger og sykepleiere.

- Både sykepleiere og kirurger er nå tryggere og har fått mer kunnskap. Vi har også fått flere verktøy vi kan bruke, som veiledende kartleggingsskjemaer tilpasset barn. Medarbeiderne oppgir at de er tryggere i sin rolle ved mottak av barn, og vi har lagt bedre til rette for at det skal tas færre unødvendige blodprøver og undersøkelser, sier Hedda Halvorsen Lauvås, som er prosjektleder og seksjonsleder.

I år var fem spennende prosjekter i sykehuset nominert til sykehusets forbedringspris som ble delt ut 22. september.  Prosjekt mottak av kirurgiske barn i akuttmottak, var et av de nominerte prosjektene.