Full tuberkulosesjekk på ankomstsenteret

Tre røntgenapparater, blodprøvetaking og analysemaskiner er på plass. Sykehuset Østfold har innredet en egen enhet i ankomstsenteret i Råde, så nå trenger ikke asylsøkere å reise til andre steder for å få helsesjekk. – Dette er en god måte å ta imot asylsøkerne på og vi har kapasitet til å kunne takle store svingninger i forhold til flyktningestrømmen, sier klinikksjef Tore Krogstad.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 30.06.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Et par kvinner i et laboratorium

​Helsesekretærer, sekretærer, bioingeniører og radiografer fra Sykehuset Østfold har fått en ny og spennende arbeidsplass i det gamle Smart Club-bygget i Råde. Det er første gang det opprettes en egen enhet med spesialisthelsetjeneste i et slikt mottak, og det har vært en omfattende ombygging som måtte til. Nå ønskes asylsøkerne som skal til den lovpålagte tuberkulosescreeningen, velkommen inn i lyse rom av fagpersoner fra sykehuset.

- Dette er som en egen liten sykehusenhet, og standarden er fullt på høyde med resten av sykehuset. Nå har vi alt på plass for å ivareta diagnostiseringen i forhold til tuberkulose, og vi kan også raskt fange opp personer som har behov for ytterligere helsehjelp på grunn av alvorlig sykdom, sier Tore Krogstad.

Stor kapasitet
Ankomstsenteret er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. Asylsøkerne skal være i senteret noen få dager før de blir flyttet videre ut i asylmottak. Kapasiteten på ankomstsenteret kan gradvis trappes opp til 1000 personer, med en gjennomstrømming på 500 personer daglig.

- Oppdraget vårt er at vi skal kunne gjøre 170 helseundersøkelser per dag, hver dag hele året. Og det vil vi ikke ha problemer med å håndtere, sier Krogstad.

Tuberkuloseundersøkelse
Når asylsøkerne kommer til senteret vil de først bli registrert av Politiets utlendingsenhet. Dette innebærer at politiet tar bilde og fingeravtrykk, og registrer asylsøkerne inn i utlendingsforvaltningens datasystem slik at de får et ID-nummer. Etter registrering blir søkerne sendt til tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelsen består normalt av røntgenundersøkelse av lungene for alle over 15 år, og IGRA (blodprøve) for alle under 35 år.

- Før lokalene våre ble klare, måtte asylsøkerne fraktes til Moss eller til Fredrikstad for røntgenundersøkelse og blodprøvetaking. Dette var krevende, både for asylsøkerne og for oss som skulle få logistikken på plass. I fjor høst hadde vi 887 asylsøkerne som skulle til helseundersøkelse samtidig, på det meste, sier Krogstad.

Svar i løpet av et døgn
I lokalene i Råde er det bygget opp tre fullverdige røntgenlaboratorier med utstyr som tidligere var i bruk i sykehuset i Fredrikstad. Røntgenbildene overføres elektronisk til røntgenleger som studerer dem, og i løpet av et døgn skal svaret være på plass.

I tillegg er det fire rom til blodprøvetaking. Blodprøvene settes i varmeskap i 16-24 timer. Deretter sentrifugeres de før de analyseres i egne analysemaskiner.

- Resultatene følges opp av kommunehelsetjenesten i Råde kommune, som også har helsepersonell til stede i bygningen, sier Krogstad.