Fremdeles utbrudd av VRE

Sykehuset Østfold har fremdeles et utbrudd av vancomycinresistente enterokokker (VRE). - Det er ikke mange pasienter som er smittet, men vi fortsetter å ta prøver av inneliggende pasienter for å kartlegge omfanget, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.02.2024
En bygning med glassvinduer
Sykehuset Østfold Kalnes

Det er ikke uvanlig at et slikt smitteutbrudd varer i lengre tid.
- Men siden det er mange sårbare pasienter i et sykehus, er dette en bakterie vi vil bli kvitt så raskt som mulig, sier smittevernoverlegen.

Screener pasientene

Det er per i dag to sengeposter i sykehuset på Kalnes som er berørt av VRE-utbruddet. Sengepostene tilhører infeksjonsmedisinsk avdeling og ortopedisk avdeling. I de to sengepostene er det satt inn tiltak i form av forsterket renhold av rom, bad og senger, samt desinfeksjon av kontaktpunkter.

- Vi tar også prøver av alle pasienter i de to sengepostene som skrives ut til annen helseinstitusjon eller flyttes til andre avdelinger internt i sykehuset for å hindre videre smitte. I tillegg blir det tatt prøver av alle inneliggende pasienter ukentlig, sier hun.

Pasienter som har fått påvist bakterien, er isolert for å unngå at smitten videreføres til andre.

Motstandsdyktig

Enterokokker er bakterier som tilhører vår normale tarmflora. Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er ikke mer farlig enn andre tarmbakterier, men de er mer motstandsdyktig mot antibiotika og derfor noe mer krevende å behandle. 

VRE-smitte gir sjelden alvorlig sykdom, de fleste som får smitten merker ingenting til den. Likevel bør bakterien behandles med antibiotika dersom den er årsak til infeksjon. Det kan ta noe lenger tid å finne antibiotika som er effektiv, siden bakterien er mer motstandsdyktig mot antibiotika. Per i dag er det påvist smitte hos åtte pasienter i sykehuset. Av disse har tre pasienter fått infeksjon.

Vask hendene grundig

Vancomycinresistente enterokokker smitter ved kontaktsmitte, enten via miljøet eller via hendene til helsepersonell. For å unngå at utbruddet sprer seg, er det viktig at alle medarbeidere har stort fokus på håndhygiene. 

- Det er også viktig at pasienter og besøkende vasker hendene sine grundig. Urene hender sprer smitte, sier smittevernoverlegen.