Fra i dag 1. juni kan pasienter få besøk igjen

- Det er ingen tvil om at det har vært en ekstra belastning for syke pasienter å ikke kunne ha sine nærmeste hos seg. Vi har fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehuset, men åpner nå for at innlagte pasienter skal kunne få besøk, i begrenset omfang, sier fagdirektør Helse Stene-Johansen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.06.2020
Sist oppdatert 04.05.2022
Helge Stene-Johansen
- Alle som kommer til sykehuset vil fortsatt bli kontrollert, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

​Rådet fra helsemyndighetene er nå å legge til rette for besøk til pasienter som er innlagt i sykehus, så langt som mulig. Det forutsettes at pårørende som besøker pasienter, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19. Antall besøkende bør begrenses.

- Vi vil fortsatt ha innslippskontroll hvor alle som kommer til sykehuset blir stilt kontrollspørsmål for å sikre at de ikke har symptomer på covid-19 eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet. Vi setter også en grense på to besøkende til hver pasient, sier Stene-Johansen.

Husk smittevernreglene
Skal du besøke en pasient, må du:

  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Alle som er på besøk må oppgi navn og telefonnummer i den avdelingen de besøker, i tilfelle det oppstår behov for smittesporing. 

For pasienter med påvist covid-19, må behovet for besøk vurderes nøye.
- Det er viktig at de som skal besøke pasienter med påvist smitte, får opplæring og veiledning av helsepersonell i bruk av smittevernsutstyr. Slikt besøk må avtales med avdelingen i forkant, sier Stene-Johansen.  

Nærmer seg normal drift
Sykehuset Østfold er fortsatt i beredskap for å kunne ta imot et større antall covid-19-pasienter dersom smittesituasjonen endrer seg igjen. Men de siste ukene har det vært få innlagte pasienter med covid-19. Det har gitt sykehuset mulighet til å kunne øke den ordinære driften.

- Det er mange som har ventet på behandling, og nå gjør vi alt vi kan for å ta igjen timene vi måtte utsette. Vi har strenge smitteverntiltak i hele sykehuset, og det skal være trygt å komme til planlagt behandling og oppfølging. Vi oppfordrer pasienter til å takke ja når de får tilbud om ny time, sier fagdirektøren.

Må være forberedt
Som del av forberedelsene til å kunne motta et høyt antall covid-19-pasienter i sykehusene, var det nødvendig å ta ned den planlagte virksomheten da smitten økte i mars.

Sykehuset Østfold er fortsatt pålagt å ha planer klare for inntil 80 intensivpasienter og 200 sengepostpasienter med covid-19-sykdom, men dersom smittespredningen holder seg på et lavt nivå som nå, er risikoen for at dette skal skje beregnet til å være lav, i følge Folkehelseinstituttet.

Mange utsatte timer
17. april kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med en tydelig beskjed til sykehusene om å starte en gradvis opptrapping til mer normalt drift, parallelt med at arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter og en smittetopp, skulle fortsette.

- I Sykehuset Østfold ble omtrent 19 000 planlagte timeavtaler og operasjoner avlyst eller utsatt, og det vil ta tid å ta igjen dette etterslepet. Men vi nærmer oss full drift i sykehuset igjen nå, sier Stene-Johansen.

Klinikk for kirurgi har per i dag 90 prosent av den planlagte virksomheten i gang, og kjører nå fullt operasjonsprogram og har flere kveldsåpne poliklinikker.

I klinikk for medisin nærmer de seg 80 prosent av ordinær drift. For å ta igjen etterslepet holder nå flere poliklinikker kveldsåpent. Flere avdelinger tilbyr også telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner.

Viktig å oppsøke lege
Innen akuttmedisin er det fortsatt noe lavere antall oppdrag ved prehospital avdeling, og det er færre pasienter enn vanlig som kommer til akuttmottaket.

- Helsemyndighetene har hele tiden oppfordret alle som har hatt behov for det, til å kontakte helsetjenestene. Men terskelen for å kontakte både fastleger, legevakt og sykehus har vært høyere hos mange pasienter etter at pandemien kom til Norge. Det kan være både fordi de har vært redde for å belaste helsetjenestene og på grunn av engstelse for smitte. De siste ukene har vi heldigvis sett at flere pasienter som trenger behandling, tar kontakt, sier fagdirektøren.

Far/partner kan få bli
Selv om smitteverntiltakene i sykehuset opprettholdes, blant annet med kontroll av alle som kommer til sykehuset, har enkelte avdelinger lettet på noen av tiltakene allerede. Til stor glede for mange.

- Fram til 14. mai fikk far/partner kun lov til å være til stede under fødselen. Nå har de mulighet til å være sammen med mor og barn på sykehuset, under hele barseloppholdet. Far/partner kan også være med på barselpoliklinikken, sier han.

På nyfødtintensiv kan far/partner være tilstede sammen med mor under hele oppholdet. Det forutsettes at far/ partner er helt frisk og symptomfri.

Det er ikke mulighet for andre enn mor og far/partner, å besøke føde-barsel eller nyfødtintensiv.

Det er foreløpig ikke mulig for far/partner å bli med på rutine ultralyd. Ledsager kan heller ikke være med til fødepoliklinikken eller til gynekologisk poliklinikk.

- Vi vet at de fleste som skal til ultralyd ønsker å være to. Dessverre har vi foreløpig ikke mulighet til å overholde smittevernreglene med å holde 1 meter avstand i ventesonen dersom vi åpner for dette. Denne ventesonen brukes også av andre pasientgrupper som må beskyttes mot smitte, sier Stene-Johansen.

Begrenser smitterisiko
I tilfeller hvor det er nødvendig at pasienter har med seg ledsager/assistanse, kan pasienten ha med seg en person. Ledsagerne må gjennom kontrollen før de kommer inn i sykehuset, på lik linje med pasienter. Dette er for å begrense risiko for smitte.

I akuttmottaket vil det fortsatt kun være mulig for barn og for pasienter som er helt avhengig av assistanse, å ha med ledsager.

- Vi følger med på smittesituasjonen og følger de nasjonale anbefalingene. Dersom situasjonen endrer seg, kan vi være nødt til å sette inn flere smitteverntiltak igjen. Men nå er det godt å kunne gi pasienter mulighet til å få besøk, sier Stene-Johansen.