Første sykehus på nivå seks i Norden

Fredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå 6, det nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. Sykehuset Østfold er det første sykehuset på nivå 6 i Norden og utfordrer nå toppsjiktet i Europa. – En utrolig hyggelig nyhet og en stor anerkjennelse til det arbeidet som er lagt ned av helsepersonell og IKT-utviklere i Sykehuset Østfold og av våre samarbeidspartnere, sier administrerende direktør Just Ebbesen.

Bjørn Hødal
Publisert 08.12.2017
Sist oppdatert 11.12.2017
En gruppe menn som poserer for et bilde
F.v.: Thomas Bäckstrøm (Sykehusapotekene), Asbjørn Elgen (SØ IKT), John Rayner (HIMSS), Helge Stene-Johansen (SØ Fag og utvikling), Volker Solyga (SØ Nevrologi), Eivind Reitan (SØ Bildediagnostikk) og Terje Gårdsmoen (SØ IKT)

HIMSS (Health Information and Management Systems) er en internasjonal organisasjon som vurderer og rangerer sykehusenes kliniske IKT-systemer. Sykehusene rangeres på en skala fra 0-7. For å komme opp nivå seks må sykehusene i tillegg til grunnleggende datasystemer, som elektronisk pasientjournal, ha systemer som hjelper helsepersonell å ta beslutninger og systemer for kontroll og varsling. Eksempler på slike avanserte systemer er elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe.

- Sykehuset Østfolds IKT-satsning har hatt et spesielt fokus på å gi helsepersonell klinisk informasjon der de oppholder seg og når de trenger det. Det betyr i praksis at informasjonen må være tilgjengelig i sanntid og på mobile enheter. Å komme dit har vært en tøff reise for alle medarbeidere i sykehuset og for våre kolleger i Sykehuspartner og Prosjekt nytt østfoldsykehus. Det er en enorm laginnsats som ligger bak denne anerkjennelsen fra HIMSS, sier IKT-direktør Terje Gårdsmoen.

Rangeringen som sykehus på nivå 6 er basert på en grundig gjennomgang av dokumentasjon og en inspeksjon på sykehuset.

- Våre ideer, om bruk av teknologi som integrert del av sykehushverdagen for å forbedre klinikernes arbeidsprosesser og gjennom det gi bedre pasientbehandling, fikk gehør. Vel så mye som å ha systemene, dreier det seg om å ta systemene og alle mulighetene som ligger i dem i bruk. Vi har utviklet organisasjonen og systemene i takt. Det la inspektørene merke til, sier Gårdsmoen.