Først ut med å prøve ny kameraløsning

Øre-nese-hals poliklinikk på Kalnes er først ut med å prøve den nye kameraløsningen for å ta digitale bilder i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 21.06.2019
Sist oppdatert 11.06.2021
Ny kameraløsning ved Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold er først i landet med en digital kameraløsning som vil gjøre det enklere for behandlere å ta kliniske bilder.

Med den nye kameraløsningen vil det nå bli mye enklere for behandlere å ta kliniske bilder og lagre dem i pasientens journal i sykehusets digitale mediearkiv. Det kan være bilder av sår, utslett, skader, før og etter operasjoner, føflekker med mer.

- Vi er det første sykehuset i Norge som tar denne løsningen i bruk, noe som har vært etterlengtet. Den nye løsningen har alt, mener IKT-konsulent Jan Robert Williamsen.

Sikrere løsning

Fram til nå har medarbeidere på tre utvalgte avdelinger i sykehuset benyttet en løsning hvor de har lastet bilder inn i Digitalt mediearkiv manuelt (fil-import løsning).

- De fleste avdelinger i sykehuset har ingen god løsning for å ta kliniske bilder og lagre i Digitalt mediearkiv. Dagens praksis kan for eksempel være at behandler tar bilder med kamera som kobles til skriver, bildene skrives ut og som sendes deretter til dokumentasjonssenteret for innskanning. Dette er en tungvint løsning som tar lang tid og som gir forringet kvalitet på bildene, sier prosjektleder Heidi S. Halvåg.

Fra v. Per Kristian Klausen, Martin Knutson, Dag Westerlund, Heidi Halvåg og Jan Robert Williamsen

Fra v. akuttsykepleier Per Kristian Klausen, seksjonsleder Martin Knutson øre-nese-hals poliklinikk, klinisk IKT-konsulent Dag Westerlund, prosjektleder Heidi Halvåg. Foran IKT-konsulent Jan Robert Williamsen.

Når behandler starter kameraet med den nye løsningen, lastes dagens pasienter fra DIPS inn i kamera slik at bilder kan lagres trådløst rett på pasienten. Det er en såkalt lukket sløyfe som er sikker, rask og bidrar til at behandler sparer tid.
- Dette er en god løsning som øker sikkerheten betraktelig, sier seksjonsleder Martin William R. Knutson ved øre-nese-hals poliklinikk. Samtlige behandlere/sykepleiere ved øre-nese-hals poliklinikk har fått opplæring og har tatt løsningen i bruk. Så langt er tilbakemeldingene bare positive: "Endelig en teknisk løsning som faktisk er effektiv og til hjelp i vår kliniske hverdag, både med tanke på pasientsikkerhet og tidsbruk."

Først på Kalnes

Bildene som blir tatt lagres i det digitale mediearkivet med skjerming (hengelås), og man må være logget inn både for å ta og se bildene. Det er ikke noe minnekort å ta ut.
Foreløpig tas den nye løsningen i bruk kun på Kalnes, fordi den krever et tilpasset trådløst nettverk. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt i Moss.

Prosjektet forhandler i disse dager om levering av flere kameraer, og utarbeider plan for videre bredding til flere avdelinger i SØ.

Øre-nese-hals poliklinikk er først ut med å prøve ny kameraløsning

IKT-konsulent Jan Robert Williamsen med akuttsykepleier Per Kristian Klausen og seksjonsleder Martin William R. Knutson ved øre-nese-hals poliklinikk

Det leveres to typer kamera, kompakt-, og systemkamera. Systemkamera kan tilpasses mye ulikt ekstrautstyr, som for eksempel kolposkop, mikroskop, makrobilder med mer. Øre-nese-hals prøver ut et kompaktkamera, og etter sommeren starter kirurgisk poliklinikk på Kalnes utprøving av systemkamera.