Forskningssjefen har blitt professor!

Etter 18 år med små og store forskningsprosjekter og en rekke publiserte artikler, kan Waleed Ghanima nå titulere seg som professor.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.12.2018
Sist oppdatert 26.10.2020
Waleed Ghanima
Waleed Ghanima leder forskningsavdelingen i Sykehuset Østfold.

​- Det har vært en lang og tung, men veldig morsom vei å gå, sier Waleed Ghanima.

18 år etter at spesialisten på blodsykdommer publiserte sin første artikkel, har han nå blitt grundig vurdert etter nasjonale normer for bedømmelse av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge.

- Forskning er et viktig satsingsområde for oss, og jeg er stolt av å ha deg som forskningssjef i sykehuset. Jeg har stor respekt for det arbeidet du gjør, og hvordan du alltid er opptatt av at forskningen skal komme pasientene til gode, sa fagdirektør Helge Stene-Johansen under en høytidelig markering i sykehuset.

Høye krav

En som er kompetent til å inneha stilling som professor, betegnes som professorkompetent. Dette er det høyeste formaliserte vitenskapelige nivået man kan oppnå. Professorkompetanse tildeles gjennom en sakkyndig vurdering av en komité.

Bedømmelsen baseres på et bredt spekter av kvalifikasjoner. Veiledning av forskerrekrutter på ulike nivå, betydelig vitenskapelig produksjon, og innsats for å spre kjennskap til vitenskapelige metoder og resultater, er noen av kvalifikasjonene som vektlegges.

Mye kompetanse

Waleed Ghanima kan se tilbake på en imponerende forskerkarriere etter at han begynte som lege i Sykehuset Østfold i 1996. Han har bygget opp en forskningsgruppe i sykehuset, og deltar i flere nasjonale og internasjonale nettverk.  Han har vært leder i norsk selskap for hematologi i den norske legeforening, og han har publisert et stort antall vitenskapelige artikler, flere i meget anerkjente tidsskrifter.

Mer synlig

Ghanima leder mange viktige forskningsprosjekter med mål om å bedre forståelsen for sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling, og siden 2014 har han hatt stillingen som forskningssjef i sykehuset.

- Sykehuset Østfold er betydelig mer synlig innen forskning enn vi var for få år siden, antall doktorgradløp har økt, og sykehusets forskere publiserer mer i vitenskapelig tidsskrifter. I sykehuset pågår det over 130 forskningsprosjekter innenfor alt fra kreft og ADHD, til fedme, blodpropp og en rekke andre sykdommer, sier han.

Aktiviteten øker

Forskningssjefen har stor tro på den videre utviklingen i sykehuset.
- Vi er på vei oppover. Når det gjelder utvikling i forskningsaktivitet, er vi blant sykehusene med størst utvikling. Dette kommer hele østfoldsamfunnet til gode, og det er vi stolte over, sier han.

Helge Stene-Johansen og Waleed Ghanima

Helge Stene-Johansen og Waleed Ghanima