Forskningskveld for tredje gang

Visste du at brystkreft, operasjon i hofte og ankel, analinkontinens etter fødsel, samt demens og overmedisinering er blant temaene det forskes på ved Sykehuset Østfold? Onsdag 13.mars kan du møte forskerne under åpen kveld på Kalnes.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 06.03.2019
Sist oppdatert 24.02.2021
En person som holder en presentasjon for et publikum
Mange tok turen til plenumssalen på Kalnes sist sykehuset arrangerte åpen kveld om forskning. Ondag 13. mars er det ny mulighet til å høre mer om forskningsaktiviteten.

​Både i fjor vår og høst inviterte Sykehuset Østfold til åpent hus i plenumssalen på Kalnes, med korte innlegg fra flere av sykehusets forskere. I overkant av 70 personer besøkte temakvelden på Kalnes i september, og forskningssjef Waleed Ghanima håper enda flere tar turen onsdag 13.mars.

Denne gang er det de fire forskerne Olaf Johan Hartmann-Johnsen, Bengt Östman, Hege Hølmo Johannessen og Enrico Callegari som skal snakke om hvert sitt tema: Brystbevarende operasjon eller fjerning av brystet, operasjon ved brudd i hofte eller ankel, utbredelse og behandling av analinkontinens i graviditet og etter fødsel, samt demens og overmedisinering på sykehjem. I tillegg vil Kristine Gjul Harstad, prosjektkoordinator for Demensforskningsprogrammet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, snakke om brukermedvirkning i forskning og hvordan folk med aktuell egenerfaring kan bidra i forskningsprosjekter.

Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Forskningssjef Waleed Ghanima, som startet som lege i Sykehuset Østfold for 23 år siden, fikk i fjor tittelen professor etter 18 år med forskningsprosjekter og en rekke publiserte artikler.

Forskning er et satsningsområde i sykehuset, og interessen for å forske har økt de siste årene. Sykehuset Østfold er blant sykehusene med sterkest vekst. Det pågår for tiden drøyt 130 forskningsprosjekter i Sykehuset Østfold innen ulike fagfelt.

Program åpen kveld

Program åpen kveld