Forsker på intensivpasienter

Hvordan går det med pasienten etter et opphold på intensivavdelingen? Nettopp det vil intensivsykepleier Brita Fosser Olsen, Mette Nikolaisen og kollegaene forske mer på.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 27.04.2022
Sist oppdatert 10.06.2022
En mann og en kvinne i hvite labfrakker
PhD-kandidat Mette C. Kure Nikolaisen og forsker Brita Fosser Olsen ved intensivavdelingen.

​​Til sykehusets intensivavdeling kommer pasienter som er kritisk syke og som har svikt i ett eller flere organer.

- Det kan være medisinsk eller kirurgisk årsak til innleggelsen, men pasientene har alle typer diagnoser og aldere. Veldig mange av disse pasientene blir behandlet med respirator, og behandlingen kan forklares med at vi tar over veldig mange av funksjonene når de er syke. Det kan være pustevansker, ustabil sirkulasjon også videre. I tillegg overvåker og pleier vi dem kontinuerlig, forklarer intensivsykepleier og forsker Brita Fosser Olsen.

Brita Fosser Olsen

Brita Fosser Olsen

Årlig er rundt 400 pasienter innom intensivavdelingen.

- I tillegg har vi jo også intensivpasienter på seksjon for overvåkning. I pandemien har liggetiden til pasientene blitt mye lengre, men vanligvis er median liggetid på intensiv 2,5 døgn. Men vi har selvsagt også pasienter som ligger uker og måneder.

Cirka 80-90 prosent av pasientene overlever intensivopphold på sykehus.
 
- Hvordan går det med pasientene våre etter at de har vært på intensivavdelingen? Mange av dem trenger rehabilitering på annen sengepost i sykehuset, og etter at de kommer hjem. Temaet oppfølging av intensivpasienten er det vi satser på når det gjelder forskning i intensivavdelingen de neste årene, sier Fosser Olsen.

Hun har master i klinisk sykepleievitenskap, og har jobbet i Sykehuset Østfold i 22 år. I 2017 tok hun doktorgrad på smertelindring til intensivpasienter, og interessen for å forske har hun tatt med seg videre. Fra 1. september i fjor ble hun ansatt i en fireårig forskerstilling ved intensivavdelingen.
- Jeg er veldig glad for å ha fått midler fra forskningsavdelingen for en så lang periode, sier Fosser Olsen.

Mange involvert

Forskningsaktiviteten har økt betraktelig i sykehuset de siste årene.
- Vi har ingen interesseorganisasjon for intensivpasienter slik mange andre grupper pasienter har. Men et opphold på intensiv gjør som regel noe med deg, både fysisk, psykisk og kognitivt. Mange har et stort behov for å snakke om det i ettertid, og det kan være mange spørsmål.
Hun viser til at det finnes mye forskning på pasienter når de ligger på intensivavdelingen, og hvordan det går med dem på lang sikt, etter utskrivelse fra sykehuset.

- Men i perioden mellom der, når de overflyttes til andre avdelinger eller sendes hjem, det vet vi for lite om, sier Fosser Olsen. Hun er glad hun har med seg flere medarbeidere på avdelingen som driver forskningsaktivitet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Det pågår flere forskningsprosjekter på intensivpasienter

Det satses mer på oppfølging og forskning på intensivpasienter i SØ.


Stipendiat Klara Friberg har fått interne forskningsmidler og er over halvveis i sitt prosjekt, hvor hun ser på posttraumatisk stress etter opphold på intensivavdelingen. PhD-stipendiat Mette C. Kure Nikolaisen startet opp i januar med studie finansiert av Norsk sykepleieforbund, og skal se nærmere på de ulike symptomene som kan oppstå hos intensivpasientene etter overflytting til sengepost.
 
- Det handler om både fysiske, psykiske og kognitive plager som kommer etter et intensivopphold. Det kan for eksempel være smerte, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer, engstelse og mange andre plager. Nikolaisen gikk i gang nå etter påske, og skal kartlegge multiple symptomer hos pasientene etter at de flyttes fra intensivavdelingen, forklarer Fosser Olsen. I forbindelse med datainnsamlingen vil mange sengeposter bli involvert.

- Hvis vi avdekker at det er mange plager hos disse pasientene, hvilke plager de har og når plagene oppstår, så kan vi sette i gang mer målrettede tiltak på sengepost etter at de flyttes fra intensiv, sier Fosser Olsen.

Viktig kunnskap

Hun håper og tror forskningsprosjektet kan bidra til å identifisere utfordringer og forbedringer, slik at de kan finne løsninger som bidrar til en enda bedre oppfølging av intensivpasientene.
 
- Vi tror også at det å ha fokus på oppfølging av intensivpasienter er nyttig for medarbeiderne i sykehuset, og kan bidra til økt kompetanse og forståelse.

Fosser Olsen deltar på fagdager og undervisning innen forskning, hun veileder, og skriver søknader for å skaffe små og store summer til forskning på intensivavdelingen. Avdelingen har også en del masterstudenter i intensivsykepleie med relevante temaer innen oppfølging av intensivpasienter.
- Vi kommer til å få en økning i antall medarbeidere som forsker fremover, og vi har også godt samarbeid med for eksempel Høgskolen i Østfold. Kunnskap er viktig, og det er viktig at østfoldingene er inkludert i forskning, sier Brita Fosser Olsen.​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no