Forsker på erfaringer med det nye sykehuset på Kalnes

Sykehusmedarbeideres jobbtilfredshet samt pasienters erfaring av kvalitet på helsetjenestene før og etter flytting til Kalnes, kartlegges nå av forskere fra Høgskolen i Østfold.

Berit Louise Palm, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Medarbeidere fra Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold på besøk hos Helge Stene-Johansen. Bak fra v. Liv Solveig Tvete og Jørg Kirchhoff. Foran f.v. Hilde Marie Andreassen, Vigdis Abrahamsen Grøndahl (prosjektleder), Lise Aagaard Sørby, Helge Ramsdal,

​Det er nå klart for del to i det unike forskningsprosjektet. I en periode på to uker, fra mandag 29. august, vil det bli gjennomført spørreskjemaundersøkelser blant cirka 3000 medarbeidere og 1000 pasienter. For medarbeiderne vil det ta ca. 10-15 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Alle medarbeidere på Kalnes som har pasientkontakt er invitert til å delta. Tilsvarende undersøkelse ble gjort på sykehuset i Fredrikstad i fjor høst, og gir dermed muligheten til å sammenlikne resultatene fra gammelt til nytt sykehus.

Vi gleder oss

Prosjektgruppen fra Høgskolen i Østfold ser fram til å komme til Kalnes.

– Det var jo en veldig positiv opplevelse å få treffe så mange hyggelige medarbeidere ved Sykehuset Østfold da vi var i Fredrikstad i fjor, og vi gleder oss til en ny runde nå i høst. Det blir spennende å se om det og komme til et nytt sykehus har gjort noen forskjell, sier prosjektleder Vigdis A. Grøndahl. Prosjektgruppen kommer til å gå rundt på enhetene som deltar, i hele prosjektperioden, slik de også gjorde i Fredrikstad.

Pasientene

Alle pasienter som skrives ut fra døgnområdene på Kalnes i perioden 29. august - 12. september, blir spurt om å delta.

– Vi setter stor pris på om medarbeiderne på døgnområdene kan hjelpe oss med å få svar fra pasientene, sier Grøndahl.

Unik undersøkelse

Ifølge prosjektlederen er det ikke gjennomført en undersøkelse av tilsvarende omfang tidligere.

– Flyttingen av sykehuset til Kalnes gir oss mulighet til å samle inn store mengder data som kan si noe om kvaliteten på helsetjenestene både ut fra pasienter, medarbeidere og sykepleiestudenters perspektiver, og også medarbeideres opplevelse av jobbtilfredshet i nytt kontra gammelt sykehus, sier Grøndahl.


Enda bedre pasientbehandling og arbeidsmiljø

Både dette prosjektet og statusrapporten etter 6/12 måneders drift som er ferdig i disse dager, gir oss mulighet til å justere og forbedre flere områder slik at vi kan få til enda bedre pasientbehandling og bedre arbeidsmiljø. Jeg håper derfor prosjektmedlemmene som skal intervjue våre medarbeidere og pasienter blir tatt godt imot på de ulike enhetene, sier direktør fag og utvikling Helge Stene-Johansen.

Deltakere

I pasientstudien blir følgende pasienter spurt om å delta:

 • Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering
 • Kreftavdelingen
 • Avdeling for sykepleie
 • Kirurgisk avdeling
 • Ortopedisk avdeling
 • ØNH avdeling
 • Kvinneklinikken

I medarbeiderstudien blir følgende spurt i tillegg til medarbeidere ved de ovennevnte avdelingene:

 • Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
 • Senter for laboratoriemedisin
 • Avdeling for bildediagnostikk
 • Fysioterapiavdelingen
 • Barne- og ungdomssenteret
 • Medisinske poliklinikker
 • Avdeling akuttmottak
 • Operasjonsavdeling, Fredrikstad
 • Intensivavdelingen
 • Nevrologisk avdeling