Forsker på blodpropp-pasienter

Årlig blir rundt 1000 pasienter henvist til akuttmottaket ved Sykehuset Østfold med mistanke om blodpropp i ben. Synne Grønvold Frønæs er i gang med et doktorgradsprosjekt som ser på muligheten for å effektivisere utredningen av blodpropp.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 14.09.2017
Stipendiat Synne Grønvold Frønæs
Stipendiat Synne Grønvold Frønæs. Foto: Sykehuset Østfold

​Synne Grønvold Frønæs som har vært lege i spesialistering (LIS) ved indremedisin ved Sykehuset Østfold siden september 2015, er ny stipendiat.

Hun er tatt opp til PhD-studiet ved Universitetet i Oslo, og har siden mai i år jobbet for fullt med doktorgradsprosjektet  "Rivaroxaban for scheduled work-up of deep vein thrombosis", som har som formål å effektivisere og optimalisere utredningen av pasienter som kommer til akuttmottaket med mulig blodpropp i beinet. Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst og Bayer.

- Det er en del å hente på forbedring av utredningen. Dagens praksis innebærer ofte flere timers ventetid i akuttmottaket i påvente av blodprøver og eventuelt videre undersøkelse av benet med ultralyd. RiSchedule-studien er en prospektiv studie som har til hensikt å effektivisere utredningen av blodpropp. Vi skal undersøke sikkerheten og gjennomførbarheten av å gi pasienter med mistenkt blodpropp en blodfortynnende tablett, rivaroksaban (Xarelto) før bekreftet diagnose, for så å komme tilbake til avtalt time for ultralyd dagen etter. Planlagt utredning vil kunne spare pasienten for lang ventetid, og sykehuset for ressurser i akuttmottak og ved radiologisk avdeling, sier Grønvold Frønæs.

Hun forteller at de i tillegg forsøker å forbedre nåværende utredning for blodpropp, blant annet ved å finne nye blodprøver som kan hjelpe med å stille diagnosen.

- I dag brukes ofte blodfortynnende sprøyte ved mistanke om blodpropp. Vi vil se om det er like sikkert å bruke en tablett, sier Grønvold Frønæs.

Hun deltar noe i det kliniske arbeidet som pågår i akuttmottaket, men vil bruke mest tid på statistikk og analyser. Alle pasienter over 18 år henvist til akuttmottaket med mistanke om blodpropp blir spurt om å delta i studien.
- Vi vil sammenligne vår utredningsstrategi med dagens praksis i to grupper, opplyser stipendiaten.

Om stipendiaten

  • Stipendiaten har fått finansiering fra Helse Sør-Øst, og PhD-studien er delfinansiert av Bayer
  • Forskningsprosjektet heter "Rivaroxaban for scheduled work up of deep vein thrombosi - the Ri-Schedule study"
  • Stipendiatens hovedveileder er Waleed Ghanima, og biveiledere er Anders Dahm ved Ahus og Hilde Skuterud Wiik ved Oslo universitetssykehus