Forbereder oppstart av robotkirurgi

Sykehuset Østfold har nå fått utstyr til robotassisterte kikkhulloperasjoner. Det betyr at pasienter med for eksempel prostatakreft eller pasienter som skal fjerne endetarm eller livmor på grunn av kreft, kan opereres på Kalnes ved hjelp av denne teknikken.

Publisert 13.10.2020
Sist oppdatert 19.04.2021
Prosjektleder Barbara Thorsen ved operasjonsroboten som nå er på plass på Kalnes.
Prosjektleder Barbara Thorsen ved operasjonsroboten som nå er på plass på Kalnes.

​Avtale for innkjøp av DaVinci operasjonsrobot ble signert i sommer, og det nye utstyret har nå kommet på plass og er snart klar til å tas i bruk. Allerede for ni år siden, jobbet Sykehuset Østfold for å få robotassistert kirurgi.
Mandag 19. oktober planlegges det aller første inngrepet på pasient med robotassistert kirurgi i Sykehuset Østfold.

- Det har vært mye frem og tilbake, så det er veldig gøy at det nå endelig blir robotkirurgi, uttalte administrerende direktør Hege Gjessing da kontrakten var signert.
- Dette er utstyr som koster svært mye, men det vil komme pasientene til gode. I tillegg vil det bedre arbeidsforholdene for kirurgene, og jeg håper det blir ekstra gøy å jobbe med også, sier Gjessing.

Flere aktuelle brukere

Egen operasjonsstue er avklart, og aktuelle fagpersoner har allerede jobbet en god stund med å gjennomgå opplæring og forberedelser til å ta i bruk operasjonsroboten. Urologene var først ut med å få opplæring, men også gastrokirurger og gynekologer vil begynne å bruke operasjonsroboten i høst.
Målet med det nye utstyret er et styrket operasjonstilbud til pasienter innen urologi, gynekologi og gastrokirurgi. Operasjonsroboten er et ledd i å tilby et helhetlig behandlingsopplegg for pasienter i eget opptaksområde, og vil gi et bedre tilbud innen avansert nyrekirurgi, tarmkreft kirurgi og gynekologisk bekkenkirurgi. Det forventes å kunne operere rundt 400 pasienter årlig med denne teknikken.

- Nå er vi veldig klare, og gleder oss veldig til å tilby avansert behandling til pasientene våre, sier seksjonsleder og urolog Barbara Thorsen som har vært prosjektleder.

Klinikksjef Tom Nordby

Klinikksjef Tom Nordby er godt fornøyd med at Sykehuset Østfold neste uke kan ta imot den første pasienten som får robotassistert kirurgi.

- I dag må vi fortsatt sende fra oss pasienter når de har fått diagnosen prostatakreft, for å få behandling ved et annet sykehus. Det er viktig å kunne gi pasientene et helhetlig tilbud her ved Sykehuset Østfold, og det er også bra å drive kompetanseheving. Det er viktig både for å beholde og rekruttere nye medarbeidere, sier klinikksjef Tom Nordby som gleder seg over at de nå går i gang med robotassistert kirurgi.

Mer presise operasjoner

Kort forklart, er en operasjonsrobot et nytt avansert verktøy for kirurgene. Det betyr ikke at operasjonsroboten selv kan utføre en operasjon, det er kirurger som manuelt må operere ved å se og styre operasjonen gjennom roboten.

Teksten fortsetter under bildet

Konsoll til å styre operasjonsroboten

Under operasjoner står operasjonsroboten og denne konsollen inne i selve operasjonssalen. Men konsollen er flyttbar, slik at medarbeidere har anledning til å drive simuleringstrening.

I utgangspunktet kan alle kikkhullsinngrep gjennomføres med robot, men det er særlig ved de større inngrepene at man ser gevinster.

Gjennom å styre en operasjonsrobot får kirurgene flere verktøy. De kan fjernstyre robotens armer, ser et tredimensjonalt bilde, og har mulighet for å forstørre det de ser. Robotens verktøy øker presisjonen og gjør operasjonen mer skånsom, noe som er gunstig med tanke på bevaring av nervefunksjon, mindre blødninger underveis, bedre tilgang ved operasjoner dypt i bekkenet, og bedre bevaring av nyrefunksjon ved fjerning av mindre nyresvulster.