Sykehuset Østfold inviterer til folkemøte 11. oktober

Forhåpentligvis skal vi alle bli gamle, men det å eldes er ofte forbundet med helseplager. Onsdag 11. oktober kl. 19.00 inviterer sykehuset befolkningen til nytt folkemøte i serien "Vitalt", og da spør vi geriater og avdelingssjef Astrid Eri-Montsma og overlege i alderspsykiatri Enrico Callegari i sykehuset om hva som skjer med kropp og sinn når vi eldes.

Jeanette Høydahl
Publisert 09.10.2023
Sist oppdatert 16.10.2023

​«VITALT» er navnet på Sykehuset Østfolds nye serie av folkemøter, som gjennomføres 4-6 ganger i året med ulik tematikk innen helse.

Er det slik at vi blir glemske bare fordi vi blir eldre? Eller er dårlig hukommelse tegn på sykdom som må utredes og behandles? Hvor blir egentlig musklene av? En stadig større andel eldre i den norske befolkningen blir sett på som en av vår tids store sosiale utfordringer. Skal vi forstå eldrebølgens effekt på samfunnet må vi begynne med å forstå alderdommens effekt på oss selv.

Astrid Eri-Montsma er avdelingssjef på geriatrisk og endokrinologisk avdeling og nyremedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold, og har et brennende engasjement for eldres helse. 

Enrico Callegari er overlege ved alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold. I arbeidet med sin doktorgrad om bruk av medisiner mot psykiske plager blant eldre i sykehjem har han blant annet undervist på sykehjem i fylket om temaer som demens, alderspsykiatri, angst, depresjon og psykoser.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

En mann og en kvinne med briller
Enrico Callegari og Astrid Eri-Montsma, Sykehuset Østfold

 

Vitalt: Hva skjer med kropp og sinn når vi blir eldre?