Følger nøye med på influensautviklingen

- Sesongvaksinen er trygg og har få bivirkninger, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold. Selv om det er få tegn til sesonginfluensa foreløpig, er det ingen grunn til å vente med å ta vaksinen dersom du er i risikogruppen.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 25.10.2017
Sist oppdatert 10.08.2020
Lena Mari Nilsen, Jon Birger Haug og Andreas Emmert.
Sykehuset Østfold analyserer hele året prøver ved mistanke om influensa. Nå er klart for den travleste perioden. Fra v. bioingeniør Lena Mari Nilsen, smittevernoverlege Jon Birger Haug og mikrobiolog Andreas Emmert. Foto: Sykehuset Østfold

​Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at rundt 1700 personer døde som følge av influensa i fjorårets sesong. Det var en dobling sammenliknet med året før.
I senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold overvåkes influensasituasjonen i fylket, og det analyseres prøver ved mistanke om influensa gjennom hele året. Tiden vi nå går inn i, er den travleste. Men foreløpig er det ikke påvist noen tilfeller av sesonginfluensa i Østfold.

- Det er litt tidlig ennå. Som regel er det høysesong rundt juletider og de første ukene av nyåret, men det varierer ganske mye fra år til år, påpeker smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.
Folkehelseinstituttet anbefaler at influensavaksinen bør tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter.
Seniorforsker Karoline Bragstad opplyser på nettsidene til Folkehelseinstituttet at det er meldt om få tilfeller av influensa over hele landet foreløpig, men det er likevel influensa i omløp.
- Hvordan denne sesongen blir og hvilke virus som vil dominere, er vanskelig å uttale seg om før den er ordentlig i gang, sier hun. Det er uansett lurt å ta vaksinen allerede nå. Det tar nemlig 1 til 2 uker før maksimal beskyttelse oppnås.

Se også: Sykehuset Østfolds internettside om influensa

Ikke full effekt

Influensavaksineringen er godt i gang her i fylket. Nytt av året er at sykehuset og helsetjenesten i kommunene har samordnet sine informasjonskampanjer for å øke vaksinasjonsdekningen. Den har lenge vært for lav både i vårt fylke og nasjonalt.
Sykehuset Østfold startet tilbudet om vaksinering av medarbeidere i arbeidstiden for halvannen uke siden, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Så langt er over 700 medarbeidere, alt fra teknisk personell til renhold, sykepleiere og leger, vaksinert. De neste ukene er det planlagt ytterligere 27 dager hvor tilbud om vaksinering er fordelt på ulike steder og tidspunkt i Sykehuset Østfold. Medarbeidere i helsesektoren har mye større risiko for å bli smittet av influensa sammenliknet med andre som ikke jobber i helsesektoren. Stort sett friske, yngre mennesker, tåler disse godt å gjennomgå en influensasykdom. Men det er faren for å smitte pasientene man har ansvaret for som gjør at helsepersonell sterkt oppfordres til å ta vaksinen.

Denne uken har også kommunene i Østfold startet vaksinering av personer i risikogruppene. Anbefalingen er vaksine til alle over 65 år, til gravide, helsepersonell og personer med kronisk sykdom.
- En del pasienter i risikogruppene går minst like ofte til behandling eller kontroll hos lege på sykehus som hos fastlege, og bør derfor gis et tilbud om vaksine av sykehuspersonell, sier Haug.

Myter og misforståelser

Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år.
- Det er viktig å være klar over at du kan bli syk selv om du tar vaksinen. Den er effektiv, og selv når vaksinen ikke dekker 100 prosent - vil den alltid beskytte, slik at man får en mildere sykdom. For risikopasienter som hjerte- lungepasienter for eksempel, kan vaksinen være utslagsgivende for liv eller død, påpeker Haug.
Videre tror han en del fort kan tro de får influensa dersom de blir syke etter å ha tatt vaksinen.
-  Den kan gi noen ubehagelige bivirkninger, men dette er stort sett kortvarige og lokale reaksjoner knyttet til stikkstedet, og eventuelt litt feber og ømhet. For enkelte som har fått vaksine og blir ganske så syke en tid senere, kan det også være lett å sette dette i sammenheng og tro at det er influensa som har skylden. Husk at vaksinen kun beskytter mot influensa, ikke andre virusinfeksjoner som det er mange av i vinterhalvåret, sier Haug.

Han tror også svineinfluensavaksinen for noen år siden kan ha påvirket holdninger til influensavaksine generelt.
- Den ga noen alvorlige bivirkninger hos en svært liten andel av alle som da ble vaksinert, og var på grunn av de spesielle omstendighetene i en pandemisk situasjon, ikke godt nok utprøvd. Sesongvaksinen er nå, som før, en trygg vaksine, sier Haug.

Alvorlig sykdom

Det analyseres langt flere prøver i Sykehuset Østfold etter flyttingen til Kalnes. Hit kommer prøver fra hele fylket fra pasienter med luftveissymptomer, og det tas prøver av inneliggende pasienter. Sykehuset Østfold har en PCR-maskin, som raskt kan analysere prøver for påvisning av eventuell influensasmitte. Smittevernoverlegen er godt fornøyd med sykehusets muligheter for hurtigdiagnostikk.

- Når strømmen av pasienter med luftveissymptomer og feber kommer for alvor, er det viktig å kunne skille raskt mellom de som har influensa og ikke, sier Haug. Dette har betydning for behandlingen, og også den økte ressursbruken isolering av influensapasienter medfører.
- Tidlig avklaring kan redusere antallet pasienter som må isoleres. Influensa kan føre til utvikling av alvorlig sykdom, og i verste fall død.
- Lungebetennelse er i dag den vanligste årsaken til innleggelse med en infeksjon i norske sykehus. Det er viktig å skille mellom bakterier eller virus, for å vite om pasienten bør ha antibiotika eller ikke. Bakteriell lungebetennelse er farligere, og det er viktig å kunne gjøre analyser som gir svar på om vi bør gi antibiotika eller ikke, sier Haug.

Disse bør vaksinere seg

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
     Helsepersonell som har pasientkontakt, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar, svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser